Les mentides del PP sobre l'hotel de la Font Roja, al descobert


El Govern municipal del PP s'ha vist finalment obligat a facilitar als grups de l'oposició l'expedient complet de l'hotel de la Font Roja, que inclou documents que confirmen la veracitat dels arguments de la campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural"


Plànol del túnel inclòs en l'avanprojecteEl Govern municipal ha amagat al poble d'Alcoi, durant mesos, la documentació referent a l'avantprojecte per a la construcció d'un hotel en el paratge de la Font Roja, presentat per l'empresa "Promociones Hoteleras Vacacionales, SL"; l'ocultació d'aquests documents fins i tot ha incomplit la legislació que regula el dret d'accés a la informació ambiental.

Però finalment, el Govern municipal d'Alcoi no ha tingut més remei que facilitar tota la documentació (avantprojecte, estudi d'impacte, estudi d'integració paisatgística, informes dels tècnics de l'Ajuntament d'Alcoi, etc.) als partits de l'oposició. Cal dir que els documents de l'expedient, que ara hem pogut conéixer amb detall, confirmen tots i cadascun dels arguments utilitzats en la nostra campanya en defensa de la Font Roja i contra la construcció d'un hotel en el Parc Natural. Tal com havíem denunciat, es confirma totalment que:
  • es tractava d'un edifici de 4 plantes (un semisoterrani i tres plantes en superfície);
  • es volia construir una planta més de les permeses pel plec de condicions i per la normativa i, a més, se superava l'altura màxima de cornisa (així ho afirma l'arquitecte municipal en el seu informe, emés en el mes de juliol);
  • es pretenia construir un túnel per accedir a l'aparcament subterrani;
  • l'ocupació de l'espai públic del paratge no es definia clarament;
  • el cost de la conducció d'aigua des de la xarxa pública fins a l'hotel l'havia de pagar l'Ajuntament —és a dir, el poble d'Alcoi— i no el concessionari;
  • es preveia l'eliminació de carrasques centenàries.

Com hem denunciat en altres ocasions, mentre que la nostra campanya s'ha basat en el rigor i la difusió d'informació contrastada en defensa del patrimoni natural de tots, l'actitud del Govern Municipal ha destacat per tot el contrari: la propaganda demagògica, l'ocultació de la informació, els insults i les amenaces.


La documentació que ara s'ha fet pública demostra que tant l'alcalde, Jorge Sedano, com el regidor Fernando Pastor i el principal valedor de l'hotel, Miguel Peralta, han mentit descaradament i de manera continuada en les seues declaracions públiques sobre l'hotel, afirmant que l'edifici projectat només tenia dos plantes i que no superava l'altura legal. Fins i tot Sedano es va atrevir a negar l'existència del túnel d'accés a l'aparcament, esperant que la seua mentida no fora descoberta (per a la qual cosa pretenia amagar definitivament l'expedient).

El pitjor de tot, és que aquests senyors no mentien per ignorància (cosa que també seria greu), sinó que van mentir a consciència i amb mala fe, perquè ells ja coneixien la documentació presentada per l'empresa i l'informe de l'arquitecte municipal, i eren conscients de la inviabilitat tècnica i legal del projecte. I no només van mentir, sinó que es van atrevir a insultar a les persones i col·lectius que denunciaven els impactes de l'hotel, afirmant que mentien (quan sabien perfectament que eren ells qui estaven enganyant a l'opinió pública).

Si a tot açò afegim les amenaces (en articles firmats per regidors, que incitaven a l'eliminació dels opositors a l'hotel) i la defensa a ultrança de l'administrador de l'única empresa presentada al concurs (autor d'una important estafa immobiliària i d'altres irregularitats urbanístiques), és evident que el Govern Municipal ha posat els foscos interessos d'una empresa per davant de la protecció de la Font Roja i dels interessos del conjunt dels alcoians.

En aquest moment, l'assemblea de la campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" exigeix als membres del Govern Municipal de l’Ajuntament d’Alcoi que assumisquen les responsabilitats polítiques i que demanen disculpes públiques pel seu obscurantisme, per les seues mentides, per l'obstrucció al dret a la informació, a la participació ciutadana i a la llibertat d'expressió i pels insults i les amenaces a un gran nombre de ciutadans i ciutadanes que simplement han expressat la seua preocupació pel greu atemptat que es pretenia cometre en la Font Roja.


A continuació us deixem alguns enllaços a les notícies sobre aquest tema aparegudes en els mitjans de comunicació:

http://www.lasprovincias.es/alicante/20081108/comarcas/obvio-informes-contra-adjudicar-20081108.html

http://www.alcoidigital.com/noticiaamp.asp?not=8980

http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008110800_15_817651__Alcoy-mantuvo-hotel-Font-Roja-pese-tener-tres-informes-tecnicos-negativos


Suya es la radio

El proper DIMECRES 12 de Novembre: programa de Radio Alcoi, "Suya es la Radio", sobre les darreres notícies sobre el projecte d' Hotel a la Font Roja.


Horari: entre les 13'30 i les 14 hores.

"La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" considera que la Diputació no hauria de malgastar diners públics en un projecte perjudicia

Els assistents a l'assemblea es mostren orgullosos de la campanya que han dut a terme i anuncien noves mobilitzacions si el suport de la Diputació es concreta en un nou projecte


El passat 25 de setembre es va escenificar la firma d'un protocol d'intencions entre l'Ajuntament d'Alcoi i la Diputació d'Alacant, amb l'objectiu de promoure la construcció d'un hotel en l'àrea del Santuari de la Font Roja.

Era un nou episodi d'aquest sainet, després que el primer acte acabara amb la renúncia de l'única empresa que s'havia presentat a la licitació per a construir i explotar l'hotel. Aquesta es va retirar quan vam fer públics i vam acreditar documentalment els escandalosos antecedents professionals del seu administrador únic, que incloïen una estafa i la comissió d'il·legalitats urbanístiques molt greus. En tot cas, encara queda per aclarir si l'empresa va retirar l'oferta per iniciativa pròpia o si va ser el Govern Municipal qui demanà la seua retirada a la vista d'aquests antecedents, de les nombroses irregularitats de l'expedient i de les dificultats per a obtenir els necessaris informes tècnics favorables.

A hores d'ara encara estem esperant una disculpa pública per part dels senyors Sedano, Peralta i Pastor, que es van atrevir a dir que mentíem quan vam traure a la llum les pèssimes referències de l'administrador de l'empresa. Per cert, a què venia tanta indignació davant d'uns fets provats? Què els va molestar més, que demostràrem la seua incapacitat per a conéixer el perfil real de l'administrador de l'empresa o que la gent comprovara que haurien sigut capaços de posar la Font Roja en mans d'una persona amb eixos antecedents? És simplement vergonyós que Sedano diga que l'Ajuntament no ha d'investigar l'empreses, quan la seua obligació —perquè així ho estableix la llei— és comprovar que els contractes s'adjudiquen a empreses solvents, més encara en aquest cas en què el contracte era per a tant temps (40 anys, ampliables a 60) i en un lloc tan sensible com la Font Roja.

Tornant a l'operació d'auxili de la Diputació al Govern Municipal d'Alcoi, si alguna cosa es desprén clarament de les declaracions públiques i del text del protocol firmat és que es descarten les principals característiques de l'hotel que tant va defensar el govern municipal, evidenciant un suport més que sospitós a l'empresa que s'haviat presentat. Així, ja de partida es parla d'abandonar l'aparcament subterrani, de reduir les dimensions i rebaixar les altures previstes, de respectar els antics xalets (en compte d'enderrocar-los), de primar l'aspecte mediambiental per damunt de l'econòmic, etc.

Encara que es tracta d'unes declaracions propagandístiques, cal dir que suposen un reconeixement del rigor de les nostres denúncies sobre l'impacte ambiental i social del projecte d'hotel, eixe mateix projecte que el tàndem Sedano-Peralta havia defensat amb ungles i dents (però sense arguments).

En aquest sentit, estem ben orgullosos de la campanya que hem dut a terme, que s'ha basat en la difusió d'informació seriosa i contrastada, i en la participació i el suport d'amplis sectors de la societat. Aquesta transparència ha contrastat amb l'actitud del Govern Municipal, centrada en la propaganda demagògica, l'ocultació del projecte, els insults i les amenaces; el fet és que ni tan sols han aconseguit el suport dels seus companys de partit d'Ibi —població amb la qual Alcoi comparteix el Parc Natural—, ni han despertat cap simpatia en la Conselleria de Medi Ambient.

Pel que fa al procés encetat amb la Diputació d'Alacant, s'haurà de veure si finalment es concreta en un nou projecte, ja que a hores d'ara només s'ha firmat una declaració d'intencions. De tota manera, el principal motiu per a oposar-nos persisteix: la instal·lació d'un hotel en el cor del Parc Natural provocaria un impacte ambiental i paisatgístic molt greu; cal denunciar també que el protocol firmat ja obri la porta a la privatització de la gestió de l'hotel. Per aquests motius, si el projecte avança organitzarem una nova campanya popular en defensa de la Font Roja.

De moment estem comprovant com continuen manipulant amb afirmacions falses, com per exemple, que l'ús hoteler encaixa perfectament en la normativa del Parc Natural. La realitat és que el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural estableix clarament que un hotel en aquest punt no es considera un equipament prioritari del Parc, mentre que el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals considera que la millor ubicació per als serveis d'hostaleria i d'allotjament és l'àrea d'amortiment d'impactes, fora del Parc Natural (que és on a hores d'ara ja hi ha una important oferta d'allotjaments rurals, que inclou més de 220 places en diverses modalitats d'allotjament rurals).

És també lamentable el cinisme dels responsables municipals, que aparenten estar preocupats per l'estat de degradació en què es troben els antics xalets, quan la realitat és que duen anys sense adoptar cap mesura de consolidació i conservació dels edificis; fins i tot el Síndic de Greuges va haver de recordar a l'Ajuntament d'Alcoi que tenia l'obligació de protegir i rehabilitar els antics xalets, i que en cap cas podia tombar-los (com era la seua intenció).

Considerem, per acabar, que la construcció d'un hotel en la Font Roja no es correspon de cap manera amb les competències legalment atribuïdes a les diputacions provincials, que són l'assistència als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió, i la cooperació per a l'efectivitat dels serveis municipals, preferentment dels obligatoris. És inadmissible que la Diputació d'Alacant, només per salvar la cara al Govern Municipal alcoià, es plantege malgastar diners públics en un projecte que no és prioritari per al Parc Natural, que es troba àmpliament qüestionat pel seu impacte ambiental i social, i que ni tan sols ha interessat a cap empresa solvent.

Alcoi, 23 de setembre de 2008


Les entitats i les persones que formem part de l’Assemblea “La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" ens congratulem per la retirada de l’únic projecte presentat, per part de l’empresa Promociones Hoteleras Vacacionales S.A., a l’oferta del govern municipal per a la construcció, i posterior explotació, d’un hotel al Parc Natural de la Font Roja.
Hem de recordar que aquesta va ser una petició que li va formular la plataforma en un dels seus darrers comunicats, a la única empresa que va presentar el seu projecte al concurs propiciat pel govern municipal d’Alcoi.
Considerem aquesta retirada l’èxit de tots i totes els ciutadans que han donat suport a aquesta campanya i als quals volem mostrar el nostre agraïment. Una vegada més s’ha demostrat que la Font Roja és reconeguda pels ciutadans i ciutadanes com un espai públic i pel qual es professa una profunda estima.
La campanya que encetàrem fa uns mesos en conéixer el propòsit del govern municipal d’Alcoi de construir un complex turístic que destrossaria per sempre el nostre paratge i que suposaria la seua privatització, ha conclòs amb uns resultats plenament satisfactoris. I ho són especialment, perquè hem propiciat que la ciutadania i els mitjans de comunicació pogueren tindre la màxima informació sobre un projecte que presentava nombroses ombres i amenaces. Este treball l’hem fet, defensant el caràcter públic de la Font Roja i el manteniment de la seua fesomia, i des del compromís, la transparència, el rigor en el treball i la contundència dels nostres arguments. Amb aquestes eines hem tractat de demostrar que aquest era un projecte insostenible i agressiu des del punt de vista ambiental, inacceptable, des del punt de vista social, i inviable des del punt de vista econòmic.
Des de l’any 1978 la Constitució garanteix els nostres drets com a ciutadans, i per tant el dret a la participació en l’esfera pública tant a títol individual com col•lectiu. Exercir aquests drets és el que hem procurat, amb sentit crític i responsable. Malauradament, i davant l’esforç de divulgació pública de les nostres informacions i dels nostres arguments, tant sols hem rebut i continuem rebent, insults, desqualificacions, agressions verbals i amenaces, per part dels membres del Govern Municipal del Partit Popular, circumstàncies que lamentem i que diuen ben poc dels seus propagadors.
Avui , l’assemblea de persones i entitats, “La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural “, posa fi a la campanya contra aquest projecte, ja retirat. No obstant això, i pel que hem pogut escoltar i llegir els darrers dies, sembla que, dissortadament, aquesta pot ser una situació provisional.
De moment, s’ha aconseguit aturar una aberració, però de ben segur que vindran noves amenaces de mans d’aquells que entenen la natura i el patrimoni públic de tots i totes, només com una font d’ingressos i un espai privat per a una minoria en detriment del benefici comú.
Per això continuarem a l’aguait. Aprofitarem tots els esforços ja realitzats, així com tot el recolzament i adhesions rebudes i, en cas necessari, portant a terme novament totes les accions que siguen necessàries per tal de preservar de la privatització i de l’agressió mediambiental, el Parc Natural de la Font Roja. Amb els mateixos objectius que ens varem marcar, per a impedir que el projecte, feliçment retirat, es portara a terme, i amb la col•laboració novament de totes les persones i entitats que ens han donat el seu suport i als que reiterem el nostre agraïment.
Avui, tots i totes aquells que considerem la Font Roja com una part indestriable de la nostra vida podem estar d’enhorabona, i seguir pensant que, amb la col•laboració de tots/es, la consecució del nostre objectiu final, simplement el nostre lema de campanya, “La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural”, pot ser una realitat definitiva.

L’empresa que pretenia fer l’hotel es retira

Podeu obtenir més informació al respecte a:

- Alcoidigital, 19.09.08
- Información, 20.09.08 (1)
- Información, 20.09.08 (2)
- Las Provincias, 20.09.08 (1)
-Las Provincias, 20.09.08 (2)
- Información, 21.09.08
- Las Provincias, 21.09.08

I al web de Radio Alcoy podreu trobar les declaracions fetes al respecte de la retirada del projecte per part de l'empresa.

Irregularitats molt greus en la trajectoria professional de l'administrador de l'empresa que pretén construir l'hotel"La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" informa d'irregularitats molt greus en la trajectoria professional de l'administrador de l'empresa que pretén construir l'hotel

Entre els antecedents de l'administrador únic de "Promociones Hoteleras Vacacionales SA" que s'han pogut conéixer es troba la comissió d'una important estafa immobiliària en la província de Guadalajara i greus irregularitats en la construcció d'un centre comercial a Torrevella

Per a l'assemblea, aquestes referències del directiu de l'empresa fan encara més inacceptable el projecte de construcció de l'hotel en el paratge de la Font Roja

L'assemblea de la campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" ha fet pública documentació que demostra passades actuacions il•legals de l'administrador de "Promociones Hoteleras Vacacionales SA", l'única empresa que s'ha presentat al concurs per a la construcció i l'explotació d'un hotel al paratge de la Font Roja.

L'administrador únic d'aquesta empresa, Urbano Rubio Díaz, va ser condemnat pel delicte d'estafa continuada per l'Audiència Provincial de Guadalajara1. En aquell cas Urbano Rubio, com a president i conseller delegat de l'empresa PROCENSA (Promotora Central de Edificaciones SA), va vendre 40 vivendes d'una finca d'Azuqueca de Henares ocultant als compradors —persones de escassos mitjans econòmics— que la finca estava hipotecada i que el bloc s'estava construint fora d'ordenació urbanística. El resultat és que les famílies compradores es van quedar sense vivenda i sense estalvis.

Urbano Rubio Díaz no va haver d'entrar en presó perquè una sentència posterior del Tribunal Suprem2 va considerar provat que el delicte que havia comés era el d'estafa i no el d'estafa continuada; com a conseqüència, el Tribunal va declarar que el delicte ja havia prescrit pel pas del temps.

Pel que fa al centre comercial "La Plasa", es tracta d'un projecte en terrenys públics del centre de Torrevella adjudicat a la societat "Nuevo Centro de Torrevieja SA", l'administrador de la qual era Urbano Rubio Díaz.

L'adjudicació i la construcció d'aquest centre comercial van estar envoltades d'irregularitats des d'un començament. La més rellevant per al cas que ens ocupa és, al nostre entendre, la construcció il•legal de dos plantes, incomplint descaradament el projecte aprovat: així, una planta que havia de ser una terrasa ocupada en una petita part amb una pizzeria i una hamburgueseria es va convertir, sense més, en una planta coberta en la qual es van contruir tres minicines (sense projecte, ni mesures de seguretat i evacuació), i augmentant la superfície i el volum construït autoritzats; per altra banda, en el terrat superior, al qual només s'hauria d'accedir per al seu manteniment, es va construir una caseta de projecció i s'hi van instal•lar dos sales de cinema d'estiu.

La infracció era tan greu que l'arquitecte que va redactar el projecte i que dirigia l'obra —Roberto Pérez Guerras— va renunciar al seu treball després d'ordenar sense èxit a l'empresa la paralització de les obres i de comunicar els fets a l'Ajuntament de Torrevella (governat pel PP), que va mantenir una actitud passiva i tolerant amb les irregularitats.

També van haver importants conflictes en relació amb el pagament als diferents subcontractistes de les obres; fins i tot l'arquitecte va haver d'acudir als tribunals per a cobrar les 3.609.046 pessetes que li devia l'empresa d'Urbano Rubio3.

Considerem que si el projecte d'hotel en el paratge de la Font Roja ja és inacceptable per les raons ecològiques, socials i econòmiques que hem exposat en diverses ocasions, amb els antecedents professionals del directiu de l'empresa que pretén la concessió de l'hotel, el futur del Parc Natural encara està més amenaçat.

En resum, és una barbaritat construir un complex hoteler en el cor de la Font Roja, però encara ho seria més si s'adjudicara aquesta obra i la seua explotació a una empresa dirigida per un administrador que —en vista d'altres actuacions professionals precedents— no és un exemple de respecte de la legalitat urbanística. Deixar en les seues màns una zona tan sensible com el paratge de la Font Roja seria una temeritat inexplicable.

1 Sentència de l'Audiència Provincial de Guadalajara de 2 de novembre de 1995

2 Sentència de la Sala Penal del Tribunal Suprem de 18 de març de 1997

3 Sentència de Jutjat de Primera Instància d'Oriola de 19 de gener de 2001

Més música

En aquesta ocasió us deixem amb VerdCel i la seua magnífica versió de la cançó d'Ovidi Montllor, El meu poble Alcoi. L'actuació fou l'1 de desembre de 2007 al sopar del cinqué aniversari del Centre Ovidi Montllor.
Esperem que us agrade.

Suport a la nostra campanya per part del Secretariat Nacional del Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del PV

El passat 8 de setembre es va reunir a Alcoi el Secretariat Nacional del Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià, òrgan que coordina i executa l'acció sindical d'aquesta important organització dels treballadors de l'educació.

A banda dels acords que va prendre sobre temes estrictament relatius a l'ensenyament, el sindicat també va decidir donar suport a la campanya contra la construcció d’un hotel impulsat pel govern municipal de l’Ajuntament d’Alcoi, en el paratge de la Font Roja, "per l’impacte paisatgístic i ambiental que provocaria, per la privatització d’una part del paratge i pel model turístic agressiu que representa."

Des de l'assemblea "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" agraïm aquest nou suport.

L'assemblea en defensa de la Font Roja demana a l'empresa que s'ha presentat al concurs que es retire

Ja s'han complit tres mesos des de l'obertura de les pliques, per la qual cosa ja no té l'obligació de mantenir la seua oferta, que es considera inacceptableL'assemblea "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" destaca que ahir es van complir tres mesos des de l'obertura de les pliques del concurs per a l'adjudicació de la construcció i explotació d'un hotel en el paratge de la Font Roja, en el cor mateix del Parc Natural. Una volta transcorregut aquest termini, l'empresa ja no té cap obligació de mantenir la seua oferta, sinó que la pot retirar lliurement i recuperar la garantia depositada.

A aquest concurs només es va presentar una empresa —Promociones Hoteleras Vacacionales, SA—, a pesar que des del govern municipal s'havia anunciat en diverses ocasions que el projecte havia despertat l'interés de diverses cadenes hoteleres. Com ja es denuncià públicament, això era previsible, ja que es va establir un termini per a presentar propostes extremadament curt tenint en compte la complexitat de la documentació que s'havia d'elaborar: a menys que ja es tinguera la documentació preparada abans que l'Ajuntament d'Alcoi aprovara els plecs de condicions, era impossible presentar en 26 dies un avantprojecte d'hotel, un estudi d'impacte ambiental, un estudi d'integració paisatgística, un estudi d'accessos i d'aparcaments i la programació d'execució. Tot indica, per tant, que es tracta d'un procés fet a la mida d'una empresa concreta.

L'assemblea en defensa de la Font Roja considera que aquesta única oferta és inacceptable per les seues grans dimensions, pel seu impacte ambiental i per la privatització d'un espai públic especialment estimat per la població. Així ho demostra el gran rebuig social cap al projecte, contra el qual s'està duent a terme una campanya popular amb gran participació: més de 9.000 firmes arreplegades, una concentració amb l'assistència de 3.000 persones el passat 28 de juliol, adhesions de nombroses entitats socials, etc. Així mateix, tots els partits de l'oposició en l'Ajuntament d'Alcoi i el ple de l'Ajuntament d'Ibi —l'altra població que comparteix amb Alcoi el Carrascal de la Font Roja— també s'han posicionat contra el projecte.

Per tots aquests motius, l'assemblea demana que l'empresa "Promociones Hoteleras Vacacionales SA" retire ja la seua oferta i anuncia que, si no ho fa, continuarà lluitant contra el projecte, utilitzant totes les vies possibles: mobilitzacions, denúncia, recursos legals, etc.

I si escoltem un poc de música

Us deixem amb una proposta musicals carregada d'intel·ligència i bon humor. Són els Phil de Vient i les Bajocques Farcies a la festa de celebració del 27è aniversari del pub l'Escenari. A veure si us agrada...

Dimarts 2 setembre: Assemblea


ASSEMBLEA

dimarts 2 de setembre, 20 h

al local del Club UNESCO

(C/Cid, 12 - baixos)


Ordre del dia:


- Informació de les novetats sobre el projecte de construcció de l'hotel de la Font Roja;


- Propostes d'activitats per a continuar la campanya.


La reunió està oberta a totes les persones i entitats que vulguen treballar (al nivell que puguen i vulguen) per fer front a aquesta agressió ambiental i social.


La paralització del projecte depén de tots i totes.

T'esperem!


Campanya "La Font Roja també és nostra.

Hotel fora del Parc Natural"


http://fontrojadetots.blogspot.com/

Correu electrònic: fontrojadetots@gmail.com

Adreça postal: Apartat de correus 252 - 03800 Alcoi

Manifest La Font Roja també és nostra. 28.07.08

Estem ací perquè ens estimem la Font Roja.

Som molta gent i molt diversa, amb el suport de moltes entitats, els qui ens hem ajuntat hui amb un objectiu comú: defensar el paratge de la Font Roja d’un projecte que l’amenaça; que amenaça la conservació dels seus valors naturals; que amenaça també els usos públics tradicionals; que amenaça el patrimoni cultural i la memòria de tots i totes.

La Font Roja no és un lloc qualsevol; és una petita joia amb un gran valor natural. Ja des del segle XIV es van acordar les primeres mesures per a protegir-la; i ara fa ja més de vint anys que va ser declarada parc natural, el primer parc natural de l’interior valencià.

També fa quasi trenta anys que es va aconseguir la recuperació de tot l’espai del paratge per a l’ús públic de tots els seus visitants. Sense que ja no hi haguera, per fi, usuaris de primera i de segona categoria.

Esperàvem —o almenys, desitjàvem— que amb aquestes mesures el futur de la Font Roja ja no correria cap perill més; també aspiràvem que els nostres fills pogueren gaudir del paratge com ho hem pogut fer nosaltres.

Ara veiem que no és tan fàcil, que cal continuar estant alerta. Que sempre hi ha qui vol posar els interessos mesquins d’uns pocs per davant dels interessos del conjunt de la societat.

El projecte d’un gran hotel de luxe en el mateix cor del Parc Natural és una amenaça de primer ordre, ja que provocaria un impacte ambiental i paisatgístic molt greu en una àrea especialment sensible. La construcció i funcionament de l'hotel en aquest punt trencaria el seu delicat equilibri ambiental: amb més soroll, més trànsit, més consum d’aigua i energia, menys silenci, la previsible tala de carrasques centenàries per accedir a l’aparcament subterrani, el perill d’afecció a l’alcavó de la pròpia font, la construcció de noves infraestructures i un llarg etcètera que no podem consentir.

El projecte (que, per cert, l’Ajuntament continua amagant) suposaria també privatitzar una part important del paratge durant un període de 40 anys, ampliable a 60. Sobre les condicions per a l’empresa, només cal tindre en compte una frase del plec de condicions: se li permet disposar de "tots els espais pròxims on es pretenga desenvolupar qualsevol activitat relacionada amb l'ús hoteler". És a dir, un autèntic regal per a l’empresa en detriment de l’ús públic i de l'accessibilitat per part dels visitants del Parc Natural.

Les facilitats per a l’hotel contrasten amb les limitacions que ja s'estan posant als usuaris actuals del paratge i als serveis essencials del parc natural. Un bon exemple d'això és la supressió dels paellers o l’expulsió de la brigada de manteniment que ocupava part dels antics xalets.

Demanem, per tant, que es conserven i rehabiliten aquests xalets, sense augmentar ni el volum ni les altures, per a destinar-los als serveis públics que requereixen el Parc Natural i els seus visitants.

Recordem també que hi ha alternatives turístiques menys impactants i socialment més beneficioses que un complex turístic, amb un hotel de luxe de més de 50 habitacions, en el cor de la Font Roja.

Hi ha raons més que suficients per a continuar mobilitzant-se en defensa de la Font Roja. Aquesta concentració no és cap final, sinó que és l’inici d’una campanya en la qual recorrerem a tots els mitjans possibles i que no acabarà fins que aquest projecte siga totalment descartat.

Si hui en som molts, la pròxima convocatòria hem de ser encara molts més.

La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural!Estamos aquí porque estimamos la Fuente Roja.

Somos mucha gente y muy diversa, con el apoyo de muchas entidades, quienes nos hemos juntado hoy con un objetivo común: defender el paraje de la Fuente Roja de un proyecto que le amenaza; que amenaza la conservación de sus valores naturales; que amenaza también los usos públicos tradicionales; que amenaza el patrimonio cultural y la memoria de todos y todas.

La Fuente Roja no es un lugar cualquiera; es una pequeña joya con un gran valor natural. Ya desde el siglo XIV se acordaron las primeras medidas para protegerla; y ahora hace ya más de veinte años que fue declarada parque natural, el primer parque natural del interior valenciano.

También hace casi treinta años que se consiguió la recuperación de todo el espacio del paraje para el uso público de todos sus visitantes. Sin que ya no hubiera, al fin, usuarios de primera y de segunda categoría.

Esperábamos (o al menos, deseábamos) que con estas medidas el futuro de la Fuente Roja ya no correría ningún peligro más; también aspirábamos que nuestros hijos pudieran disfrutar del paraje como lo hemos podido hacer nosotros.

Ahora vemos que no es tan fácil, que hace falta continuar estando alerta. Que siempre hay quien quiere poner los intereses mezquinos de unos pocos por delante de los intereses del conjunto de la sociedad.

El proyecto de un gran hotel de lujo en el mismo corazón del Parque Natural es una amenaza de primer orden, puesto que provocaría un impacto ambiental y paisajístico muy grave en una área especialmente sensible. La construcción y funcionamiento del hotel en este punto rompería su delicado equilibrio ambiental: con más ruido, más tránsito, más consumo de agua y energía, menos silencio, la previsible tala de carrascas centenarias para acceder a un aparcamiento subterráneo, el peligro de la propia fuente, la construcción de nuevas infraestructuras y un largo etcétera que no podemos consentir.

El proyecto (que, por cierto, el Ayuntamiento continúa escondiendo) supondría también privatizar una parte importante del paraje durante un periodo de 40 años, ampliable a 60. Sobre las condiciones de adjudicación, sólo hace falta tener en cuenta una frase del pliego de condiciones: se le permite disponer de "todos los espacios próximos dónde se pretenda desarrollar cualquier actividad relacionada con el uso hotelero". Es decir, un auténtico regalo para la adjudicación con menoscabo del uso público y de la accesibilidad por parte de los visitantes del Parque Natural.

Las facilidades para el hotel contrastan con las limitaciones que ya se están poniendo a los usuarios actuales del paraje y a los servicios esenciales del parque natural. Un buen ejemplo de esto es la supresión de los 'paelleros' o la expulsión de la brigada de mantenimiento que ocupaba parte de los antiguos chalés.

Pedimos, por lo tanto, que se conserven y rehabiliten estos chalés, sin aumentar ni el volumen ni las alturas, para destinarlos a los servicios públicos que requieren el Parque Natural y sus visitantes.

Recordamos también que hay alternativas turísticas menos impactantes y socialmente más beneficiosas que un complejo turístico, con un hotel de lujo de más de 50 habitaciones, en el corazón de la Fuente Roja.

Hay razones más que suficientes para continuar movilizándose defiende de la Fuente Roja. Esta concentración no es ningún final, sino que es el inicio d’una campaña en la cual recurriremos a todos los medios posibles y que no acabará hasta que este proyecto sea totalmente descartado.

Si hoy somos muchos, la próxima convocatoria debemos ser todavía muchos más.

La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural!

El pròxim dilluns 28 de juliol tindrà lloc la concentració en defensa de la Font Roja

Recordeu que la concentració prevista per al dijous 24 no s'ha suspés, sinó que s'ha ajornat al pròxim dilluns 28 de juliol.

Podeu descarregar-vos per a imprimir-lo i repartir-lo un nou cartell en format A4. Cal que fem un esforç per avisar tothom del canvi del dia de la convocatòria.

Participeu!

COMUNICAT URGENT DE LA CAMPANYA "LA FONT ROJA TAMBÉ ÉS NOSTRA. HOTEL FORA DEL PARC NATURAL"

Per respecte al dol declarat amb motiu de la defunció de la regidora de l’Ajuntament d’Alcoi, M. Desamparados Bernabeu, i atés que la capella ardent estarà instal·lada en l'edifici consistorial, la concentració de demà dijous es trasllada al DILLUNS 28 DE JULIOL, en el mateix lloc i a la mateixa hora (plaça d’Espanya d’Alcoi, a les 20,15 h).

Calen voluntaris per recollir signatures

Com ja sabeu, l'assemblea de la campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural!" està duent a terme diverses activitats, que comporten molta faena a fer.
En l'assemblea es va decidir distribuir material divulgatiu i recollir signatures durant els dies previs a la concentració. La idea és utilitzar taules plegables (molta gent en té a casa i alguns grups també en poden aportar algunes). Els punts previstos per al cap de setmana ja estan pràcticament coberts, però falta distribuir els llocs del dilluns 21, del dimarts 22 i del dimecres 23. Concretament, necessitem gent per als dies, horaris i llocs següents:


Dissabte 19 de juliol de 2008, de 10 a 14 h:

§ Avinguda de la Hispanitat, prop de la cantonada amb el carrer de Sabadell


Dilluns 21, dimarts 22 i dimecres 23 de juliol de 2008, de 19 a 21 h:

§ Avinguda de l’Alameda, prop de la parcel·la del Teix

§ Avinguda de la Hispanitat, prop de la cantonada amb el carrer de Sabadell

§ Carrer de Santa Rosa, prop del supermercat Mercadona

§ Carrer del Camí, prop del núm. 70

§ Carrer dels Alçamora, prop del Centre Comercial

§ Passeig de Cervantes

§ Plaça de Dins


Qui puga i vulga apuntar-se, que avise i diga els dies i els llocs que li van bé. Podeu enviar un correu electrònic o gravar un missatge en el 965337628. Encara millor: podeu passar demà divendres, a les 19 h, pel Club UNESCO (c/Cid, 12), ja que hem quedat allí per repartir el material: fulls de firmes, cartells, fullets i còpia de la comunicació que s'ha enviat a la Policia Local (les taules plegables i els bolígrafs se'ls ha d'agençar cadascú).


Us deixem també els futllets informatius que hem editat. Estan disponibles en versió en valencià i en castellà.LA FONT ROJA TAMBÉ ÉS NOSTRA. Hotel fora del Parc Natural!

Roda de premsa 14.07.08

Us deixem el primers dels vídeos editats en la roda de premsa que la Plataforma convocà el passat dilluns 14 de juliol al Centre Excursionista d'Alcoi.
Fou Carles Mansanet, membre de la Colla Ecologista la Carrasca i membre emèrit del Consell de Protecció del Parc Natural de la Font Roja, qui va dur el pes de la roda de premsa. Però, com podeu observar a la foto adjuntada a l'anterior post, hi havia una nodrida presència de la societat civil de les comarques.La campanya en defensa de la Font Roja arranca amb molta il·lusió i una important base social


Ahir, 14 de juliol, en el local del Centre Excursionista d'Alcoi, s'ha presentat en una roda de premsa davant dels mitjans de comunicació la campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural". L'acte ha comptat amb la presència de representants de nombroses entitats socials i polítiques.

En la campanya participen persones a títol individual i també donen suport diversos grups d'Alcoi i Ibi; a hores d'ara es disposa d'una llista provisional d'entitats adherides, que s'actualitzarà periòdicament amb les noves incorporacions, i que podeu anar consultant a la columna de l'esquerra d'aquest bloc.

L'objectiu únic de la campanya és impedir la construcció d'un hotel en el paratge de la Font Roja, que limitaria el seu ús públic i generaria un impacte ambiental i paisatgístic irreversible.

Segons la informació que s'ha pogut conéixer a pesar del secretisme del govern municipal, l'única empresa que s'ha presentat al concurs pretén construir un edifici nou de 4 plantes (un semisoterrani + 3 plantes en superfície), que a més de ser un atemptat paisatgístic seria clarament il·legal. O siga, que no es tracta en absolut d'un petit hotel de muntanya, sinó d'un amb 55 habitacions, amb capacitat per a 110 places, i a més 75 places d'alberg distribuïdes en 10 habitacions. A açò caldria afegir dos cafeteries (una a l'aire lliure), un restaurant, un gimnàs, un spa amb piscina, jacuzi, sauna i termal, sales de reunions, etc.

L'assemblea que impulsa i coordina aquesta campanya ha insistit en la importància que totes les persones que s'estimen la Font Roja s'impliquen en les activitats que van a organitzar-se per tal de defensar-la.

El dimarts 15 de juliol, a les 8 de la vesprada, tindrà lloc una nova assemblea per coordinar la recollida de firmes i la instal·lació de punts d'informació al carrer; aquesta assemblea tindrà lloc al Club UNESCO d'Alcoi (c/Cid, 12 – baixos). En l'assemblea també es concretaran els materials divulgatius que es preveu confeccionar (tríptics, cartells, adhesius i camisetes).

Com a acte principal, s'ha convocat per al dijous 24 de juliol, a les 20:15 h, una concentració a la plaça d'Espanya d'Alcoi.

Qui vulga obtindre informació de la campanya a través d'internet, pot consultar aquest blog, creat amb aquesta finalitat.

Així mateix, s'ha obert un compte perquè les persones sensibilitzades puguen contribuir amb les seues aportacions econòmiques (el núm. de compte és el 2090 1100 81 0003886218).


La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural


Algunes idees senzilles per defensar la Font Roja

Recollida de signatures

- S'ha iniciat ja una recollida de signatures. Si vols recollir-ne, imprimeix (a 2 cares) l'arxiu que adjuntem i arreplega les signatures que pugues al teu lloc de treball, entre els amics, en botigues, etc.

- Pròximament s'instal·laran per tot Alcoi taules per a recollir firmes i repartir informació. Cal que participe molta gent; si tu vols fer-ho, posa't en contacte amb nosaltres o, encara millor, digues-nos-ho en la pròxima assemblea.

Informa't bé del tema i expressa la teua opinió on pugues, especialment en els mitjans de comunicació:

- crida al programa "A quien corresponda", de Radio Alcoy. L'emeten de dilluns a dijous de 13,50 a 14,00 h. No cal enrotllar-se molt, sinó ser concrets i clars. El número de telèfon és: 966526277

- escriu en la secció de cartes al director dels diaris. Per a escriure al "Ciudad de Alcoy", l'adreça és: r.climent@elperiodico.com ; si escrius al diari "Información", has d'entrar en: http://www.diarioinformacion.com/servicios/cartasdirector/cartasdirector.jsp?pRef=2008071300_0_0

- vota en l'enquesta digital del periòdic "Ciudad de Alcoy". De moment l'oposició a l'hotel en la Font Roja és abrumadora, però cal continuar expressant l'oposició al projecte.

Participa en les assemblees ciutadanes en defensa de la Font Roja

La pròxima assemblea tindrà lloc el dimarts 15 de juliol, a les 20 h, en el Club UNESCO d'Alcoi (C/Cid, 12 - baixos).

Si formes part d'alguna associació, anima-la a adherir-se a aquesta campanya

Col·labora econòmicament amb la campanya,

fent un ingrés en el compte 2090 1100 81 0003886218 (de la CAM)

Assisteix a la concentració que tindrà lloc el 24 de juliol, dijous, a les 20,15 h en la plaça d'Espanya i ajuda'ns a difondre la convocatòria.

I, en definitiva, pensa i actua contra aquest projecte inacceptable de la manera que tu cregues millor.


Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural"

Recollida de signatures


La primera de les iniciatives encetades és la recollida de signatures.

A partir d’ara us trobareu a totes les entitats implicades així com a diferents llocs de la ciutat fulls per a fer explícit el vostre rebuig a aquest projecte.

Igualment es podeu descarregar els fulls de signatures des d’ací mateix: http://www.telefonica.net/web2/alcoi/firmes_font_roja.pdf.

Recordeu que per a què les signatures siguen vàlides és important que imprimiu les dues cares del document, ja que sense encapçalament no ens les admetran.

Una vegada els fulls emplenats ens els podeu fer arribar a l'apartat de correus 252 d'Alcoi o bé a través de qualsevol de les entitats que s’han afegit a aquesta iniciativa i que es troben relacionades a la columna de l’esquerra.

Perquè la Font Roja és de tots. L’hotel fora del Parc Natural.


[La fotografia que il·lustra aquesta notícia és obra de David Pérez Terol i està protegida amb una llicència Creative Commons. N'és permesa la còpia i la distribució lliure sempre que se'n cite la font: http://www.flickr.com/photos/terox/1049581454 ]La Font Roja també és nostra

Hola!

Sota el nom “La Font Roja també es nostra. L’hotel fora del Parc Natural” ens incloem centenars de persones, tant a nivell individual com associades a entitats cíviques de les comarques, que manifestem el nostre rebuig al projecte de construcció d’un hotel en el paratge de la Font Roja, impulsat pel govern municipal de l’Ajuntament d’Alcoi. I ho fem pels motius següents:

- Perquè comportaria la privatització d’una part important del paratge durant un període de 40 anys, ampliable a 60, en detriment del seu ús públic.

- Perquè instal.lar un hotel en el cor del Parc Natural provocaria un impacte ambiental i paisatgístic molt greu.

- Perquè suposaria enderrocar il.legalment els antics xalets —protegits pel seu valor
com a patrimoni cultural— en lloc de rehabilitar-los per a destinar-los als serveis públics que requereixen el Parc Natural i els seus visitants.

- Perquè hi ha alternatives turístiques menys impactants i socialment més beneficioses, basades en allotjaments petits i diversificats en la perifèria del Parc Natural: cases rurals, petits hotels, albergs, càmping, etc.

Aquest bloc s’ha creat per a què siga una eina de comunicació entre tots aquells que ens afegim a aquest rebuig de destrossar un espai com la Font Roja que forma part indestriable de la nostra vida.

En aquest bloc us anirem penjant el treball que anem desenvolupant, les convocatòries d’assemblees de treball, els actes de rebuig a aquesta iniciativa, les adhesions que poc a poc es vagen produint...Igualment és una plataforma per a que tothom participe i diga la seua. Un treball col·lectiu per tal de mantindre que la Font Roja siga de tots.