Comunicat 07/novembre/2010

Celebrada amb èxit la Jornada de presentació dels arguments tècnics contra el projecte d'hotel a la Font Roja

Especialistes en diferents camps explicaren amb detall al nombrós públic assistent alguns dels principals arguments que demostren la inviabilitat econòmica, social i ambiental d'aquest projecte.


El passat dissabte 6 de novembre va tindre lloc a la Sala d'Actes de la Cambra de Comerç d'Alcoi una Jornada Tècnica organitzada per l'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural". La finalitat de la Jornada —que va comptar amb una àmplia assistència— era presentar i explicar, amb l'ajuda d'especialistes en diverses disciplines, alguns dels estudis que acrediten la inviabilitat del projecte d'hotel que el Govern municipal del PP i la Diputació d'Alacant pretenen implantar en el cor del Parc Natural.

El primer estudi el va presentar José Ignacio Sirvent Mira, enginyer de Camins Canals i Ports i professor de projectes en la Universitat Politècnica de València. Es tracta d'un estudi sobre la capacitat de la depuradora de la Font Roja per a fer front al tractament de les aigües residuals del paratge en el cas que es construïra l'hotel; el ponent va exposar les característiques de l'estació depuradora i el procés per a calcular el volum d'aigües residuals actuals i les que generaria el complex hoteler, per arribar a la conclusió que la depuradora actual és insuficient.

Tot seguit, l'arquitecte tècnic Iñaki Sáez va exposar el seu informe sobre l'incompliment de l'apartat del Codi Tècnic d'Edificació referent a la seguretat en cas d'incendis. D'acord amb el seu treball, el projecte d'hotel;de la Font Roja no compleix algunes qüestions de gran importància, ja que s'obvia la necessitat de l'obertura d'una franja de 25 metres d'amplària per a separar la zona edificada de la forestal (la qual hauria d'estar lliure d'arbustos o de vegetació que puguera propagar un incendi), de la construcció d'un camí de 5 metres d'amplària al voltant de la zona edificada i de l'ampliació de l'actual camí d'accés que discorre per la mateixa vora de la glorieta dels Paellers; també caldria crear una replaça de 25 metres de diàmetre al final del carrer de xalets (a l'extrem oest de l'avinguda del Dr. Espinós).

Per tant, el correcte compliment del Codi Tècnic d'Edificació obligaria a dur a terme una actuació brutal en la vegetació pròxima als antics xalets, originant un gran impacte ambiental. L'estudi d'aquest impacte sobre la vegetació i la flora va ser justament l'objecte de la ponència posterior, desenvolupada per Lluís Serra, doctor en Biologia. Serra va fer un repàs a l'afecció sobre el patrimoni arbori singular i monumental i sobre la flora d'interés i protegida (entre la qual va destacar algunes espècies d'orquídies); de manera molt gràfica, va exposar com el compliment de les mesures legals de protecció d'incendis exigibles suposarien arrasar una superfície equivalent a mig camp de futbol d'un carrascal en perfecte estat de conservació.

A continuació del descans va arribar el torn del geòleg Carlos Couzo, que va presentar el seu estudi sobre l'aqüífer del Menejador, que és a hores d'ara el més complet que sobre aquest s'ha realitzat. Després d'aclarir a l'auditori alguns conceptes tècnics sobre les característiques dels aqüífers i el seu funcionament, va caracteritzar l'aqüífer del Menejador, destacant la seua ínfima superfície (només 4 km2). La conclusió de l'estudi hidrogeològic és que l'informe presentat per la Diputació d'Alacant —amb el qual es pretén acreditar l'existència suficient d'aigües subterrànies per a l'hotel— és incomplet, no justifica les seues dades i no té en compte que es produirien demandes màximes d'aigua en períodes en què els cabals són mínim. El geòleg va alertar, així mateix, del perill que suposaria el complex hoteler per al manteniment de la quantitat i la qualitat de l'aigua d'aquest aqüífer; també va fer esment al perill que patiria la pròpia font que dóna nom al paratge.

L'informe sobre la inviabilitat econòmica del complex hoteler no va ser presentar pel seu director, Moisés Hidalgo, professor d'Economia Ambiental i Economia Turística i Desenvolupament, de la Universitat d'Alacant. Atés que finalment el professor Hidalgo no va poder desplaçar-se a Alcoi, membres de l'Assemblea de la Campanya van llegir unes notes enviades per l'economista i resumiren el contingut del seu treball, en el qual s'analitza de manera crítica i es revisa l'informe de viabilitat aportat per la Diputació d'Alacant. A banda d'altres qüestions menors, el principal punt flac de l'informe "oficial" és la seua previsió d'ocupació hotelera, que està clarament inflada, com es pot comprovar si es compara amb les dades oficial d'ocupació hotelera en la província d'Alacant i, encara més, si es té en compte que es tracta d'un allotjament rural en una zona d'interior. La conclusió de l'informe és molt clara: el complex hoteler tindria unes pèrdues abans d'impostos de quasi 170.000 € anuals, per la qual cosa seria inviable econòmicament.

L'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" fa un balanç molt positiu d'aquesta Jornada i destaca la importància de l'aportació d'arguments sòlids. Al mateix temps, "considera lamentable l'escàs nivell dels representants municipals, que evidencien el seu nerviosisme recorrent, una volta més, a declaracions demagògiques i a atacs personals".

Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural

Nova activitat divulgativa (dissabte 6 de novembre)

Jornada tècnica:
Hotel de la Font Roja: inviabilitat econ
òmica, social i ambientalEl pròxim dissabte 6 novembre tindrà lloc una Jornada Tècnica per a presentar una sèrie d'informes, redactats per diferents especialistes, sobre els impactes que tindria l'execució del projecte d'hotel en l'àrea del santuari de la Font Roja.
Aquesta aquesta activitat, d'entrada lliure, es durà a terme a la Sala d'Actes de la Cambra de Comerç i Indústria d'Alcoi (C/Sant Francesc, 10), a partir de les 10 del matí.

Us animem a assistir a aquesta Jornada Tècnica informativa, en la qual podreu conéixer de primera mà alguns dels motius que fan que el projecte d'hotel en la Font Roja siga inviable des dels punts de vista econòmic, social i ambiental.

Clica sobre el programa:

Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural

Comunicat 02/novembre/2010

Un estudi geològic alerta del perill de sobreexplotació de l'aqüífer del Menejador si es construeix l'hotel de la Font Roja

L'estudi serà presentat el pròxim dissabte en una Jornada Tècnica, juntament amb altres treballs que demostren la inviabilitat econòmica, social i ambiental d'aquest projecte.

L'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" presentarà el pròxim dissabte un estudi geològic sobre l'aqüífer del Menejador. Aquest treball és el més complet que s'ha realitzat sobre aquest aqüífer i demostra que l'extracció del volum d'aigua que necessitaria el complex hoteler podria comportar l'assecament dels naixements existents i l'empobriment de la qualitat de les aigües.
La presentació tindrà lloc en la Jornada que l'Assemblea ha organitzat per donar a conéixer els informes tècnics existents sobre la inviabilitat econòmica, social i ambiental del projecte d'hotel que el Govern municipal d'Alcoi i la Diputació d'Alacant pretenen construir en l'àrea del santuari de la Font Roja.


L'estudi, titulat "Consideraciones hidrogeológicas respecto al acuífero El Menejador", ha estat realitzat pel geòleg Sr. Carlos Couzo Reig per encàrrec de l'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural". El motiu de l'encàrrec va ser principalment analitzar l'informe presentat per Proaguas Costablanca SA (empresa pública de la Diputació d'Alacant), que pretenia justificar l'existència suficient de recursos hídrics en la Font Roja amb un treball incomplet i totalment superficial.


El treball elaborat pel Sr. Couzo parteix d'una recopilació i anàlisi de tota la informació precedent, de la presa de dades de camp observables en la zona d'estudi, i també de referències bibliogràfiques i altres tipus d'informació prèvia procedents de l'entorn amb representativitat significativa. En especial analitza en profunditat el document aportat per Proaguas Costablanca SA, anomenat “Estudio de las necesidades de agua para abastecimiento del Hotel de la Font Roja (Alcoy)”.

De les conclusions de l'estudi del Sr. Couzo destaquen les següents:

  • Es calcula que els recursos de l'aqüífer es troben molt per davall dels indicats en l'estudi de Proaguas Costablanca SA (entre 0,02 i 0,03 hm3/any, en compte dels 0,10 hm3/any que suposava Proaguas).

  • Els valors mitjans de recàrrega de l'aqüífer són també bastant inferiors als considerats en l'estudi de Proaguas.
  • La capacitat d'explotació de 3,0 l/s per a la zona del naixement de la Font Roja com a subministrament d'aigües per a l'hotel projectat es considera molt elevada i, per tant, poc realista. Podria ocasionar-se una explotació per damunt de les possibilitats de l'aqüífer i causar-se, en primera instància, el descens del nivell piezomètric i, per tant, l'assecament dels naixements existents. A més, en una segona etapa podria agotar-se l'aqüífer, a causa de la seua baixa capacitat d'emmagatzemament, la qual cosa provocaria ràpidament l'empobriment de la qualitat de les seues aigües per la presència immediata d'un impermeable de base amb gran quantitat de sals solubles.
  • L'estudi de Proaguas Costablanca és incomplet i no justifica una explotació sostenible de 3,0 l/s. En resum, davant d'una explotació irracional de l'aqüífer es podrien veure afectats tots els naixements i la qualitat de les aigües.

  • Una sobreexplotació de l'aqüífer provocaria que les aigües que actualment brollen pels naixements que alimenten el peu de mont foren de menor volum.

  • La construcció de l'hotel augmentaria la demanda hídrica de la zona en gran proporció i no quedaria garantida per l'aqüífer objecte d'estudi, a causa fonamentalment de la seua petita extensió i del règim molt variable de les precipitacions en la zona.

L'estudi també alerta sobre les repercussions que l'excavació d'una planta subterrània podria tenir sobre la pròpia font Roja i el seu alcavó:

"Según el estudio geotécnico en la zona de emplazamiento del hotel, durante las labores de construcción del mismo se pueden ver afectadas las antiguas canalizaciones y las zonas de afloramientos de las aguas de las fuentes existentes, así como incorporando una posible fuente de contaminación de las aguas, al transcurrir ésta por debajo del Hotel. Destacar que debido a la ejecución de elementos enterrados de forma lineal y perpendicular al sentido de flujo, se puede provocar el cambio puntual de las escorrentías y por tanto la disminución o pérdida de las zonas de captación de los manantiales existentes."

L'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" constata que cada volta són majors les evidències de la impossibilitat de construir un hotel en l'àrea del santuari sense causar uns danys irreparables sobre un paratge tan estimat pel poble.

Per això, i seguint la seua trajectòria de combatre aquest projecte insostenible amb la difusió d'arguments, el pròxim dissabte presentarà públicament aquest i altres estudis sobre la inviabilitat econòmica, social i ambiental d'aquest projecte absurd del Govern municipal d'Alcoi.

La Jornada, oberta a totes les persones interessades, tindrà lloc, a partir de les 10 del matí, a la Sala d'Actes de la Cambra de Comerç i Indústria d'Alcoi (C/Sant Francesc núm. 10).

Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural

2n aniversari de la campanya en defensa de
la Font Roja

El 6 de juliol s'inaugura una exposició commemorativaAlcoi, 3/juliol/2010

El dimarts 6 juliol, a les 20 hores, tindrà lloc al Club d’Amics de la UNESCO d’Alcoi la inauguració de l’exposició commemorativa del segon aniversari de la constitució de l’Assemblea de la Campanya “La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural”.

L'exposició consta de trenta fotografies que fan un recorregut cronològic pels moments principals de la nostra campanya. Les imatges van acompanyades d’una selecció de titulars i textos extrets de les notícies publicades en els mitjans de comunicació, fent així un recorregut pel treball dut a temer per cridar l'atenció de la societat per demostrar-li la inviabilitat social, econòmica i ecològica del projecte del Govern municipal d'Alcoi i de la Diputació d'Alacant de construir un hotel en l'àrea pública del cor del Parc Natural de la Font Roja.L'exposició inclou també vint dissenys originals per a camisetes realitzats per alumnes del segon curs de Disseny Gràfic de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi, amb el tema central de la reivindicació de la nostra Assemblea.

Volem agrair als fotògrafs de premsa de la nostra ciutat i a als membres de la nostra Assemblea la cessió de les fotografies per a l'exposició; agraïm igualment als alumnes de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi la cessió dels seus treballs.
L’exposició es podrà visitar al Club UNESCO (C/Cid, 12), de dilluns a dijous, de 20 a 22 hores fins el dia 29 de juliol.Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural

Un altre impacte gravíssim de l'hotel

El projecte d'hotel de la Font Roja incompleix els requisits de seguretat en cas d'incendis

El compliment dels requisits exigits pel Codi Tècnic d'Edificació tindria un impacte ambiental brutal sobre el bosc i el paisatge, totalment inacceptable


Alcoi, 7/juny/2010

El Codi Tècnic d'Edificació (CTE), que és d'aplicació a les noves construccions o rehabilitacions, inclou un apartat de seguretat en cas d'incendis que el projecte d'hotel de la Font Roja, presentat per la Diputació d'Alacant, incompleix en alguns punts molt importants.

Una de les condicions exigides pel CTE per a les edificacions limítrofes o interiors a àrees forestals (1 ) és l'obertura d'una franja de 25 metres d'amplària que separe la zona edificada de la forestal, la qual ha d'estar lliure d'arbustos o de vegetació que puga propagar un incendi forestal. També seria obligatori obrir un camí de 5 metres d'amplària al voltant de la zona edificada, ampliar l'actual camí d'accés que discorre per la mateixa vora de la glorieta dels Paellers i crear una replaça de 25 metres de diàmetre al final del carrer de xalets (a l'extrem oest de l'avinguda del Dr. Espinós).

El compliment d'aquests requisits per a construir l'hotel tindria un impacte brutal sobre la vegetació existent a la mateixa vora dels xalets, ja que suposaria arrasar un carrascal madur en ple parc natural (en part dins de l'àrea de protecció integral) i l'eliminació d'espècies protegides i d'arbres singulars. També requeriria un enorme moviment de terres a l'oest dels xalets.

En definitiva, el compliment dels requisits de seguretat contra els incendis del Codi Tècnic d'Edificació en el cas de la construcció dels edificis de l'hotel en l'àrea dels antics xalets suposa un impacte que, per ell mateix, ja fa inacceptable el projecte.

La pretensió dels autors del projecte d'excloure'l de l'aplicació d'aquests requisits basant-se en l'altura d'evacuació dels edificis no té cap fonament, ja que la seua finalitat no té res a veure amb les condicions d'aproximació i maniobra dels serveis d'evacuació, sinó amb les condicions de seguretat de les zones edificades limítrofes o interiors a les àrees forestals; així ho acredita l'informe tècnic redactat per l'arquitecte tècnic Sr. Iñaki Sáez, que analitza els incompliments en aquest aspecte del projecte hoteler. De fet, l'establiment de la franja de separació entre les zones edificades i el bosc és un requisit lògic que ja ha incorporat la legislació valenciana per als nous desenvolupaments urbanístics junt a zones forestals. (2)

El nou impacte que denuncia l'assemblea "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" s'afegeix a la llarga llista d'arguments que demostren que no té cap sentit construir en el cor d'un paratge tan valuós com la Font Roja un hotel inviable des del punt de vista ambiental, social i econòmic.

L'assemblea exigeix a la Diputació d'Alacant i a l'Ajuntament d'Alcoi que no malgasten ni un euro més en aquest projecte absurd i que destinen els seus recursos a cobrir les autèntiques necessitats del Parc Natural: restauració de caves i masos, millora dels serveis que requereixen els visitants, millor dotació de personal, suport als allotjaments rurals ja existents, etc.

NOTES:

1. Veg. punt 6 de l'apartat 1.2 (Entorn dels edificis) del CTE SI-5:
"6. En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones siguientes:
a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la citada franja;
b) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1.1;
c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, el acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el que se cumplan las condiciones expresadas en el primer párrafo de este apartado."

2. Així, l'article 25.bis, sobre el risc d'incendis forestals, del Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística estableix el següent:
"Per a la prevenció d'incendis forestals, el planejament ha d'establir les condicions mínimes següents:
1) Ha d'haver-hi una franja de 25 metres d'amplària separant la zona edificada de la forestal, permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, i si és el cas, amb l'estrat arbori fortament aclarit i podat fins a 2/3 de l'altura total de cada peu, així com un camí perimetral de 5 metres d'amplària.
2) En els establiments industrials de risc mitjà i alt situats en llocs de vent fort s'ha d'augmentar la franja de 25 metres en un 100%, almenys en les direccions dels vents més desfavorables.
3) La referida franja de protecció, com també el camí perimetral, que han de separar la zona edificada o industrial de la forestal s'integraran en el planejament urbanístic i no afectaran sòl forestal classificat com a no urbanitzable.
4) La zona edificada o urbanitzada ha de disposar preferentment de dos vies d'accés alternatives, cada una de les quals ha de complir:
a) Amplària mínima lliure 5 m.
b) Altura mínima lliure o gàlib 4 m.
c) Capacitat portant del vial 2.000 kp/m².
d) En els trams corbs, el carril de rodament ha de quedar delimitat per la traça d'una corona circular els radis mínims de la qual han de ser 5,30 m i 12,50 m, amb una amplària lliure per a la circulació de 7,20 m.
5) Quan no es puga disposar de les dos vies alternatives indicades en el paràgraf anterior, l'accés únic ha de finalitzar en un fons de sac de forma circular de 12,50 m de radi.
(…)"

També podem trobar referències semblants en les normes tècniques dels Plans Bàsics d'Actuacions de Prevenció d'Incendis Forestals de diversos parcs naturals valencians (Serra Gelada, Hoces del Cabriel) i en nombroses declaracions d'impacte ambiental de plans urbanístics, que incorporen aquest criteri del CTE.


Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural

La petjada d'Urbano Rubio a Catral

Últimes notícies de l'empresari que havia de salvar Alcoi amb l'hotel de la Font Roja


Article de Javier Llopis, periodista
d'Aramultimèdia

Una joya

Javier Llopis


Aramultimèdia, 1/juny/2010

Los empleados llevan cuatro meses sin cobrar. El dueño, que actualmente está desaparecido, hace más de un año que no abona las cuotas de la Seguridad Social. El restaurante esta cerrado por falta de suministros. No hay teléfono y tampoco hay clientes.

Esta es una descripción rápida (que aparece en la práctica totalidad de la prensa provincial) del estado actual del hotel Villa de Catral, promovido por la empresa C Dosmil, propiedad de Urbano Rubio Díaz. Sí, han escuchado bien, el mismo empresario al que el Ayuntamiento de Alcoy le encargó por decreto ley el hotel de la Font Roja. A la vista de esta situación, surge una pregunta de difícil respuesta: ¿De dónde saca el PP de Alcoy estas joyas?.

De no mediar las denuncias de irregularidades, presentadas por la coordinadora ciudadana, este "empresario ejemplar" habría construido un establecimiento hostelero en el corazón del más emblemático de los parajes naturales alcoyanos. De no descubrirse que había sido condenado por una estafa inmobiliaria en Guadalajara, este bendecido lince de los negocios habría dejado ya su imborrable huella en el Carrascal, tal y como lo ha hecho en la localidad de Catral.

Todavía se recuerda la indignada carta de renuncia de la empresa a la construcción del hotel, justificando su retirada por el rechazo ciudadano a un proyecto irreprochable y altamente respetuoso con el medio ambiente. Todavía se recuerda cómo el PP alcoyano salió en defensa del promotor, acusando a la chusma roja y ecologista de espantar con sus calumnias a solventes inversores, que iban a traer la prosperidad a la ciudad. Todavía se recuerda al alcalde, afirmando que "no es obligación del Ayuntamiento investigar las empresas que quieren invertir en Alcoy".

Con estos sangrantes precedentes, resulta imposible tener un mínimo de confianza respecto a las intenciones del gobierno municipal del PP para el hotel de la Font Roja. Ni la intervención de la Diputación Provincial de Alicante, con su ejército de impolutos técnicos ambientales, es capaz de eliminar el tufo que acompaña a esta polémica obra. No hay desinfectante en este mundo capaz de acabar con la peste de una criatura que nació ya podrida.La font de la Font Roja, en perill

El soterrani de l'hotel de la Font Roja és una amenaça molt greu per a la pròpia font

L'excavació del soterrani destruiria la conducció que du l'aigua des del naixement fins a la font, per baix dels antics xalets


Alcoi, 26/maig/2010

El projecte de l'hotel de la Font Roja elaborat per la Diputació d'Alacant no disposa de cap estudi geotècnic; per tant, no s'ha analitzat la possibilitat real de construir una planta subterrània, a pesar dels problemes greus que podria ocasionar l'excavació de la zona afectada.

L'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" ha pogut consultar un estudi geotècnic de la zona afectada, realitzat fa quatre anys per Geolevante SL a petició de l'Ajuntament d'Alcoi. Aquest estudi, encara que no contemplava la construcció de cap soterrani, sí que oferia algunes dades molt preocupants pel que fa a les característiques del terreny i a la situació de l'alcavó que condueix l'aigua a la pròpia font Roja.

Així, el treball constata que la parcel·la on es vol construir el complex hoteler està travessada, a una profunditat aproximada de 2,8 m respecte a la rasant del solar, per una séquia per la que discorre una tuberia que condueix l'aigua del naixement de la font Roja fins a la mateixa font.

Cal tindre en compte que la construcció del soterrani de l'hotel implicaria excavar i buidar el terreny a més de 4 metres i mig de profunditat (el sòl del soterrani es troba a 4 metres de profunditat respecte a la rasant; s'hi hauria d'afegir l'excavació d'uns 70 cm més per a la solera de formigó).

Les repercussions que l'excavació de la planta subterrània podria tindre sobre la font Roja són molt preocupants. Aquesta preocupació es recull en l'estudi geològic "Consideraciones hidrogeológicas respecto al acuífero El Menejador" (redactat pel geòleg Sr. Carlos Couzo):

"Según el estudio geotécnico en la zona de emplazamiento del hotel, durante las labores de construcción del mismo se pueden ver afectadas las antiguas canalizaciones y las zonas de afloramientos de las aguas de las fuentes existentes, así como incorporando una posible fuente de contaminación de las aguas, al transcurrir ésta por debajo del Hotel. Destacar que debido a la ejecución de elementos enterrados de forma lineal y perpendicular al sentido de flujo, se puede provocar el cambio puntual de las escorrentías y por tanto la disminución o pérdida de las zonas de captación de los manantiales existentes."

També es fa referència a aquest greu problema en un informe realitzat per l'arquitecte Sr. Joan Josep Moya:

"No hay que olvidar que la naturaleza impermeable de las capas arcillosas que atraviesan el espacio subterráneo de los "chalets" son las que permiten que las aguas procedentes del barranco de la "Cova Gelada" se conduzcan y afloren en la fuente que da nombre al paraje. Debe alertarse del riesgo que supone para la continuidad de la Font Roja alterar la composición de las capas freáticas subterráneas, pues la construcción de un sótano lineal equivaldría a la interposición de una barrera artificial de 150 metros de longitud y al menos 3 metros de altura".

Entenem, en conseqüència, que l'obra prevista és una amenaça real per a la permanència de la font Roja, que els redactors del projecte de l'hotel ni tan sols han tingut en compte. Cal recordar que la normativa del Parc Natural (art. 19 del PORN) estableix que es podrà definir un radi de fins a 40 m a l'entorn de fonts i brolladors en els quals no siga permesa l'edificació ni les actuacions que pogueren perjudicar la qualitat de les aigües o el manteniment de l'aqüífer.

Per alta banda, les característiques geològiques dels terrenys on es pretén construir l'hotel (formats per margues, argiles i algeps, molt problemàtics per a la cimentació) fan desaconsellable tècnicament l'excavació en profunditat per a formar plantes sota rasant. Altre problema afegit és la proximitat del nivell freàtic, que es troba a una profunditat entre 3 i 6 metres.

A més dels problemes per als propis edificis construïts, l'excavació d'una planta subterrània com la que es pretén amenaçaria seriosament el talús situat en la cara nord dels xalets, que en alguns punts dista només 3,5 del pla de façana, i també posaria en perill greu el manteniment dels tres xalets que el projecte diu voler conservar (edificis catalogats i protegits per la normativa del Parc Natural).

L'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" constata que, com més s'estudia en profunditat el projecte de la Diputació d'Alacant, més clarament es manifesta la insostenibilitat ambiental, social i econòmica de l'hotel que volen construir.


>>>VEURE PRESENTACIÓ SOBRE SOTERRANI HOTEL

Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural

Aquest hotel és una ruïna

L'hotel projectat en la Font Roja generaria unes pèrdues anuals de prop de 170.000 euros

Un informe econòmic encarregat per "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural", basat en dades contrastades, demostra la inviabilitat econòmica del complex hoteler


Alcoi, 19/maig/2010

Un informe econòmic encarregat per l'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" acredita la falta de viabilitat econòmica de l'hotel que l'Ajuntament d'Alcoi i la Diputació d'Alacant pretenen construir en el cor del Parc Natural.

Aquest informe, dirigit per l'economista Moisés Hidalgo (professor d'Economia Ambiental i d'Economia Turística i Desenvolupament de la Universitat d'Alacant) analitza i revisa l'Estudi de Viabilitat Econòmica presentat pels promotors de l'hotel i comprova que els nivells d'ocupació que aquests calculen per a l'hotel estan clarament inflats, molt per damunt dels nivells previsibles d'acord amb les dades oficials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Mentre que l'estudi aportat per la Diputació d'Alacant preveu un nivell d'ocupació del 61% (xifra que no justifica en cap moment), la revisió realitzada calcula que l'ocupació mitjana seria quasi la meitat: el 31,54% (1).

Aquesta xifra del 31,54 € sembla més creïble, ja que les dades d'ocupació d'alguns establiments hotelers d'Alcoi no arriben a una ocupació del 40% i les recents declaracions de representants locals del sector hoteler són alarmants. Així mateix, la ubicació elegida per a l'hotel i la distància al centre urbà d'Alcoi, aconsellaria fer unes previsions d'ocupació com si es tractara d'un allotjament de turisme rural, les quals són encara més baixes.

A més, l'estudi presentat per la Diputació parteix d'uns preus d'allotjament també inflats, ja que tenen com a referència els fixats per a l'Hotel Alahuar (en la Vall de Laguart), que ofereix un nivell de prestacions molt superior: habitacions dobles en primera planta amb bany i estil propi; vil·les adosades; i vil·les adosades tipus dúplex amb jacuzzi i bany singular. Pel que fa a la Font Roja, serien habitacions dobles amb bany incorporat i amb una superfície entre 22 i 35 m2.

Per altra banda, tant els costos de personal com els costos d'inversió per a equipament en mobiliari i instal·lacions incloses en el projecte de la Diputació estan infravalorats; i el mateix ocorre amb els costos financers, que si es modificaren perquè foren més consistents i adaptats a la situació real actual, obligarien a augmentar en un 71% el cànon que hauria de pagar el concessionari del complex hoteler.

La revisió de l'Estudi de Viabilitat de la Diputació d'Alacant arriba a una conclusió demolidora: fins i tot admetent el nivell d'ocupació mitjà de la província d'Alacant (molt superior a una estimació realista), les pèrdues abans d'impostos serien de quasi 170.000 € anuals, per la qual cosa el complex hoteler seria inviable econòmicament.

L'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" considera que aquest treball confirma que el projecte d'hotel no té cap sentit, ni pot garantir el manteniment dels llocs de treball que promet, sinó que respon únicament a una cabuderia política de Miguel Peralta, secundat per l'alcalde d'Alcoi i pel president de la Diputació d'Alacant. És evident que si aquestes persones arriscaren els seues diners —i no els del conjunt dels ciutadans— el projecte de l'hotel de la Font Roja ja s'hauria enterrat fa temps. De fet, quan el projecte es va licitar l'any 2008 perquè pogueren presentar les seus ofertes les empreses privades, només se'n va presentar una, que a més comptava amb un administrador que havia comés anteriorment una estafa urbanística.

L'informe econòmic que revisa l'Estudi de Viabilitat de la Diputació s'ha inclòs en les al·legacions presentades per "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural", en les quals s'aborden també altres arguments sobre la insostenibilitat social i ambiental del projecte.


Notes:
1. Per arribar a aquesta xifra, la revisió parteix de les dades recents d'ocupació mitjana dels establiments hotelers de la província d'Alacant, que és del 56,33%. Aquesta xifra encara s'ha de reduir més, ja que el grau d'ocupació hotelera de l'interior és menor que el del conjunt de la província, que està esbiaixat a l'alça per l'efecte de les ciutats turístiques de la costa: Benidorm, Dénia, Xàbia, Calp, Alacant, etc. (segons dades disponibles de la Cambra de Comerç d'Alacant per a l'any 2005 —únic localitzat—, el grau d'ocupació hotelera de l'interior era el 56% de l'aconseguit en el conjunt de la província).

Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural

12.200 firmes contra l'hotel de la Font Roja

L'Assemblea "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" presenta en la Conselleria de Medi Ambient 12.200 firmes contra l'hotel


10/maig/2010

Un grup de membres de l'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" s'han desplaçat aquest matí a València per presentar en la Conselleria de M
edi Ambient 12.200 firmes contra la construcció d'un hotel en el cor del Parc Natural de la Font Roja.

Mentre que una part del grup s'ha dirigit al registre de la Conselleria per donar entrada a un e
scrit acompanyat de les firmes, la resta ha desplegat en l'exterior de l'edifici dos pancartes amb el lema "SOS Font Roja. Hotel fora del Parc Natural!".

Des de l'inici de la campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural", en juny de 2008, aquesta ha obtingut l'adhesió de desenes d'entitats socials, culturals, sindicals i polítiques -fonamentalment de les comarques de l'Alcoià i el Comtat- i ha dut endavant nombroses iniciatives per tal de divulgar el greu impacte econòmic, social i ambiental que tindria la construcció d'aquest hotel en el paratge de la Font Roja.

Entre les iniciatives dutes a terme dins d'aquesta campanya, destaquen la realització de diversos actes informatius, la presència en els mitjans de comunicació, l'edició de material divulgatiu, l'edició i enviament de postals contra l'hotel a la Conselleria de Medi Ambient o diverses mobilitzacions ciutadanes, entre les quals destaca la concentració de 3.000 persones a Alcoi amb el lema "Hotel Fora del Parc Natural", el 28/07/2008.

Amb la presentació d'aquestes firmes es pretén que la Conselleria de Medi Ambient tinga en compte l'important rebuig social contra l'hotel que el Govern municipal d'Alcoi i la Diputació d'Alacant volen construir al Parc Natural.

El projecte del complex hoteler va eixir a exposicó pública mitjançant un anunci publicat en el DOCV el passat dia 7 d'abril. Recentment els membres de "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" han elaborat uns models d'al·legacions resumides per possibilitar que els ciutadans manifesten novament la seua oposició al projecte. Aquestes al·legacions seran també enviades aquesta setmana a la Conselleria de Medi Ambient.

Així mateix, l'assemblea prepara també unes al·legacions més extenses i documentades, que es presentaran a la Conselleria acompanyades de diversos informes tècnics que demostren que el projecte hoteler és il·legal, econòmicament inviable i ambientalment i socialment insostenible.


Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural

Presenta les teues al·legacions contra l'hotel

Al·legacions contra l'hotel de la Font Roja


El 7 d'abril es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana l'anunci de la Conselleria de Medi Ambient pel qual s'inicia la informació pública de la sol·licitud d'autorització ambiental integrada i declaració d'impacte ambiental de l'hotel que es pretén construir en l'àrea del santuari de la Font Roja, en el cor del Parc Natural.

Ens sembla molt important que es presenten a la Conselleria de Medi Ambient moltes al·legacions contra aquest projecte. Per això, hem preparat 10 al·legacions, cadascuna basada en un motiu diferent d'oposició a la construcció de l'hotel.

Què et demanem?
  • Que et descarregues les al·legacions (en format de text o en pdf) i les imprimisques
  • Que afegisques les teues dades en les 10 al·legacions i les signes
  • Que ens les faces arribar abans del dijous 13 de maig (en el document s'indiquen els llocs on presentar-les)
Costa molt poca faena i és important. Col·labora, en defensa de la Font Roja!

Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural

Presentació de la campanya a València

COMUNICAT DE PREMSA
Alcoi, 25 /febrer/2010
Anit es va presentar a València la campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural"


Anit va tindre lloc al Saló d'Actes del Centre Excursionista de València la presentació a la capital valenciana de la campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural".

L'escriptor de turisme Rafael Cebrián, Premi Cavanilles 2002, va intervindre en primer lloc, en representació del Centre Excursionista de València, presentant els ponents i fent una breu introducció sobre la importància de la lluita en defensa de la Font Roja. Cebrián va destacar la importància de col·lectivitzar la resposta contra les agressions al territori i establí un paral·lelisme entre la campanya en defensa de la Font Roja amb l'emblemàtica campanya "El llit del Túria és nostre i el volem verd", que en els anys setanta va impedir que el vell llit del riu es convertira en una autopista urbana.

A continuació, Jorge Cruz Orozco, Doctor en Geografia, que treballa en el camp de la planificació i la formació en turisme rural, va sintetitzar els principals arguments que desaconsellen la construcció i explotació d'un hotel al cor de la Font Roja. Així, va assenyalar les enormes dificultats de dur endavant el projecte sense afectar negativament el medi ambient, la reducció de l'espai disponible per a l'ús públic i la pèrdua de lloc per als serveis que necessita el Parc Natural. Per a Cruz, l'hotel que es pretén construir és un tipus d'infraestructura que genera exclusivitat i que, en aquest sentit, significaria un pas arrere, ja que tornaria a privatitzar l'ús d'un espai que s'havia recuperat per al poble.

Pel que fa a la gran inversió de diners públics destinada a la construcció de l'hotel, Jorge Cruz es pregunta si no seria molt millor destinar aquests recursos a resoldre els autèntics problemes de la Font Roja; així mateix, afirmà que no és aquesta la millor manera de donar suport al turisme rural.

El biòleg alcoià Carles M. Mansanet, en representació de l'assemblea de la campanya, va fer un detallat repàs al conflicte generat pel projecte hoteler del Govern municipal d'Alcoi, incidint en l'absurditat de voler situar un hotel en l'àrea del Santuari de la Font Roja a pesar del seu impacte ambiental i social, que va detallar al llarg de la seua exposició. També va insistir en la falta de viabilitat econòmica del projecte, demostrada per la falta total d'interés per a cap inversor privat.

Les intervencions del públic assistent van reforçar l'argument de la inviabilitat econòmica del projecte, exposant el cas de nombroses iniciatives semblants al País Valencià, també finançades i impulsades des d'organismes públics, que han acabat fracassant estrepitosament.

"La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" valora molt positivament la realització d'aquest acte a València, que enceta un camí de col·laboració amb entitats de més enllà de les comarques centrals valencianes.


Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural

Dimecres 24/febrer: presentació pública
a València de la campanya en defensa
de la Font Roja

COMUNICAT DE PREMSA
Alcoi, 20 /febrer/2010
Presentació pública a València de la campanya en defensa de la Font Roja
L'acte tindrà lloc en la seu del Centre Excursionista de València i comptarà amb la intervenció de personalitats destacades del món de l'excursionisme, el turisme rural i l'educació ambiental


El pròxim dimecres 24 de febrer, a les 8 de la vesprada, tindrà lloc al Saló d'Actes del Centre Excursionista de València (Pl. Tavernes de la Valldigna, 4) un acte de presentació a la capital valenciana de la campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural".

En aquest acte el biòleg alcoià Carles M. Mansanet, en representació de l'assemblea de la campanya, explicarà els greus impactes ambientals i socials que tindria la construcció d'un hotel en el cor de la Font Roja, projecte que és defensat pel Govern municipal del PP de l'Ajuntament d'Alcoi, amb el suport econòmic de la Diputació d'Alacant; també s'exposaran quines són les alternatives existents, menys impactants i socialment més beneficioses, com ara la xarxa d'allotjaments rurals que a hores d'ara ja funciona en la perifèria del Parc Natural.

En la presentació també participaran Rafael Cebrián, membre de l'Associació Valenciana de Periodistes i Escriptors de Turisme i de l'Institut Valencià d'́Excursionisme i Natura, i Premi Cavanilles 2002; Jorge Cruz Orozco, Doctor en Geografia, que treballa en el camp de la planificació i formació en turisme rural; i Maria Àngels Ull, doctora de la Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de València, presidenta de l'Associació Valenciana d'Educació Ambiental i Desenvolupament Sostenible i exdirectora general de Conservació del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient.


"La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" considera de gran interés donar a conéixer en la capital valenciana l'amenaça que pateix la Font Roja, ja que aquest espai és una part essencial i emblemàtica del patrimoni natural del País Valencià
.


Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural

Èxit de la Pujada Atlètica a la Font Roja

.
COMUNICAT DE PREMSA
Alcoi, 31/gener/2010
Èxit de la Pujada Atlètica a la Font Roja en defensa del paratge, amenaçat per la construcció d'un hotel

Aquest matí ha tingut lloc la Pujada Atlètica en Defensa de la Font Roja convocada per l'Assemblea de la campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural". En l'acte han corregut més de cinquanta atletes, en representació de totes i cadascuna de les entitats que donen suport a la campanya.

Els atletes participants s'han concentrat en la plaça d'Espanya poc abans de les 11 del matí, on han estat acompanyats per un grup de membres i simpatitzants de la campanya, i també per la música del grup de batukada "Sambolika". Poc després, l'actor alcoià Miquel Martí ha llegit un manifest reivindicatiu, que recordava els principals motius d'oposició a la construcció d'un hotel en el cor del Parc Natural.

A l'hora prevista, les 11:30, els corredors i corredores, uniformats amb camisetes amb el lema "SOS Font Roja", han partit de la plaça entre els aplaudiments del públic congregat.

Els atletes han corregut agrupats, sense competir, fins a l'àrea del Santuari de la Font Roja, on han arribat també entre aplaudiments poc abans de la 1 de la vesprada. Una volta en el paratge, s'han fotografiat conjuntament mostrant els logotips de totes les entitats representades.

Els participants han valorat molt positivament l'experiència, destacant el bon ambient i l'harmonia entre els corredors. L'Assemblea de la campanya agraeix el seu esforç i il·lusió, gràcies als quals ha estat possible aquest nou acte lúdic i reivindicatiu en defensa de la Font Roja.

>>> àlbum de fotografies de l'activitat

Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural

El 31 de gener correrem en defensa de la Font RojaCOMUNICAT DE PREMSA
Alcoi, 26/gener/2010
El 31 de gener correrem en defensa de la Font Roja

El pròxim diumenge, 31 de gener de 2010, tindrà lloc una "Pujada Atlètica" a la Font Roja per a manifestar el rebuig al projecte de construcció d’un hotel en aquest paratge.

L’activitat està organitzada per l’Assemblea de la campanya “La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural” i comptarà amb la participació d’una cinquantena de corredors en representació de totes i cadascuna de les entitats que donen suport a la campanya.

L’inici de l’activitat està previst a les 11’15 a la plaça d’Espanya d’Alcoi, on després de la lectura d’un manifest reivindicatiu, els corredors participants eixiran cap a la Font Roja, equipats amb la samarreta identificativa de la nostra campanya. La cursa no té caràcter competitiu, sinó exclusivament lúdic i reivindicatiu.

En arribar els corredors a l'àrea del santuari de la Font Roja, cap a les 13 hores, es realitzara una fotografia col·lectiva amb els participants i els “logotips” de totes les associacions i entitats que participen, donant per finalitzada l’activitat amb una nova lectura del manifest.

“La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural” anima a tots i totes a donar suport a la campanya, participant en les diferents activitats proposades i enviant a la Conselleria de Medi Ambient les targetes postals que hem editat per a expressar el rebuig al projecte d’hotel.

Per últim, volem manifestar novament que continuarem lluitant contra aquest projecte amb la realització de noves activitats, explicant i divulgant els nostres arguments, presentant les al·legacions i recursos que calga, i utilitzant tots els mitjans al nostre abast, fins que els organismes promotors de l'hotel comprenguen que la seua realització no es adequada per a la Font Roja, ni respon a cap necessitat ni a cap demanda racional.

Assemblea de la Campanya
"La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural"