El projecte d'hotel al cor de la Font Roja, mort i soterrat

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana ha publicat el 17 de desembre de 2013 la Resolució de la Direcció Territorial d'Alacant de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient d'arxivament de l'expedient d'autorització ambiental integrada per al projecte d'hotel al Parc Natural de la Font Roja.

Si el projecte ja estava ben mort des de fa més de dos anys, amb aquesta publicació poden dir que a més ja està soterrat.

S'ha demostrat que amb la mobilització popular és possible frenar els despropòsits dels governants, sobretot quan es du a terme una bona campanya i s'aconsegueix implicar el poble.

A hores d'ara podríem estar lamentant una catàstrofe en el cor d'aquest espai natural tan volgut pels pobles d'Alcoi i, no ho oblidem, d'Ibi. Com es va evidenciar en la campanya duta a terme per la nostra Plataforma, aquest hotel hauria tingut unes conseqüències nefastes des del punt de vista ambiental, social i, també, econòmic.

És molt il·lustratiu veure com ha acabat l'hotel que va construir a Catral el mateix empresari que volia construir i explotar l'hotel de la Font Roja: abandonat, incendiat i amb una herència de deutes i de pleits. Si traslladem a la Font Roja aquesta realitat (i moltes altres d'aquest empresari que ja vam denunciar al seu moment) se'ns posen els pèls de punta.

Pel que fa a la iniciativa posterior, per part de la Diputació d'Alacant (que responia únicament a la cabuderia personal de l'inefable Miguel Peralta, el de l'hotel "no apto para mochileros"), ja podem imaginar-nos com hauria acabat en aquestos moments de reducció de la despesa pública; més encara si tenim en compte la "defunció" del CEMACAM-Font Roja i la consegüent reducció d'activitats en el paratge.

Una volta més, gràcies a totes les persones i entitats que vàreu contribuir a parar aquest desgavell!
Objectiu acomplit:
no es cons
truirà cap hotel al parc natural de la Font Roja!

Article d'opinió del periodista Javier Llopis

El hotel que secuestró una montaña

Javier Llopis


Diari Información, 18/setembre/2011

Alcoy es la única ciudad del mundo que ha tenido secuestrada una montaña durante cerca de diez años. El corazón de la Font Roja ha sido el rehén inocente de un polémico proyecto de hotel, impulsado por el anterior gobierno municipal del PP y paralizado finalmente tras la llegada de tripartito al Ayuntamiento.

Aunque los daños no son irreparables, este largo periodo de cautiverio ha dejado seriamente tocada la zona más popular del emblemático parque natural. A lo largo de una década, se han paralizado todas las mejoras en el entorno del santuario y se han dejado caer los antiguos chalés de la colonia de veraneo, a pesar de que se trataba de edificios protegidos, que podían ser de gran utilidad.

Mientras los montes de la Comunitat Valenciana se llenaban de áreas recreativas y de infraestructuras para los excursionistas, el cogollo del Carrascal languidecía en un abandono perfectamente planificado. El objetivo era claro: conseguir la degradación del conjunto, para después venderle a la opinión pública que un hotel era la única salida posible. Nos hallamos ante el planteamiento clásico de un secuestro: hasta que no se acepte la polémica infraestructura hostelera, la Font Roja seguirá cautiva y sometida a un régimen estricto de pan y agua.

Tras la liberación, llega el momento de devolver a la vida al secuestrado. Enterrado definitivamente el proyecto de hotel, el Ayuntamiento de Alcoy debe decidir qué quiere exactamente para la Font Roja. La asamblea ciudadana, que durante meses ha canalizado el rechazo a la privatización del paraje, ha dado ya algunas pistas de por dónde deberían ir los tiros. En primer lugar, el colectivo ha propuesto la aprobación de un férreo cordón sanitario de normativas urbanísticas de protección, que garantice la inviabilidad legal de cualquier futura tentación hotelera.

En segundo lugar, se plantea un ambicioso plan de usos, destinado a revitalizar un paraje que lleva ya demasiado tiempo flotando en el limbo. El proyecto de la coordinadora propone regresar a aquellos lejanos días, en los que el Carrascal era un espacio de encuentro social entre los alcoyanos y parte del convencimiento de que la mejor manera de valorar la importancia de este parque natural, es conocerlo y disfrutar de él. Al gobierno municipal le toca desarrollar estas ideas.

Tras la euforia por la paralización del cuestionado hotel, es el momento de ponerse el mono de faena para perfilar un nuevo modelo de gestión del paraje, en el que el interés colectivo prime sobre las maniobras especulativas. La posibilidad de financiar esta nueva etapa con los 3,7 millones de euros presupuestados por la Diputación para el establecimiento hostelero es un camino complicado y lleno de aristas políticas.

En el caso de conseguirse este dinero, estaríamos ante una actuación cargada de simbolismos, ante una especie de pago de los daños y perjuicios por los diez años de injusto secuestro a los que ha sido sometida nuestra montaña sagrada..


Comunicat 17/setembre/2011

El Govern municipal confirma la retirada total del projecte d'hotel a la Font Roja

L'Assemblea "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" ha presentat a l'Ajuntament una sèrie de propostes per a la millora de l'àrea del santuari


Els membres de l'Assemblea de la campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" van mantindre dijous de vesprada una reunió a la qual van assistir els regidors de Medi Ambient (Jordi Tormo), Urbanisme (Natxo Gómez) i Patrimoni Històric (Paco Blay) de l'Ajuntament d'Alcoi, que, en nom del Govern municipal, es van comprometre a no construir un hotel en el cor del Parc de la Font Roja.

En la reunió, l'Assemblea els va traslladar una sèrie de propostes per a la zona del santuari, les quals són el resultat de la faena que ha dut a terme una comissió tècnica al llarg dels darrers mesos. Aquestes tenen com a objectiu intervindre en la consolidació i la millora de l'antiga Colònia d'Estiu i voltants del paratge de la Font Roja, de forma que s'evite una major pèrdua de patrimoni per la degradació dels antics xalets, i a més es garantisca l'ús públic de l'àrea i dels seus elements naturals, didàctics i culturals, sempre tenint com a objectiu la seua preservació i no l'explotació comercial.

L'Assemblea es congratula perquè s'ha aturat el projecte de l'hotel, que amenaçava la conservació dels valors del paratge, i vol felicitar públicament totes les persones i entitats que han col·laborat en les nombroses tasques que s'han realitzat al llarg dels darrers anys per tal d'aturar aquest projecte desgavellat. Sense dubte, l'esforç ha estat important, i fruit d'aquest treball s'ha aconseguit que el parc natural no haja arribat a patir el que hauria estat una important ferida.

Les propostes s'engloben en tres eixos: una sèrie d'actuacions administratives, una proposta d'usos i altres propostes. Pel que fa al primer eix, l'assemblea considera que haurien de ser actuacions imminents:

- Sol·licitar a la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient la suspensió i anul·lació de la tramitació de l'expedient d'Avaluació Ambiental Integrada del projecte d'hotel a la Font Roja, la qual es troba en fase d'estudi actualment.

- Revisar el 'Protocolo General de Intenciones', signat el 2008 per la Diputació d'Alacant i Ajuntament d'Alcoi, per adequar-lo a les noves propostes d'usos que s'aproven.

- Acordar les mesures cautelars de conservació i prevenció de l'enfonsament de l'antiga colònia de xalets d'estiueig. D'acord amb les recomanacions del Síndic de Greuges, executar de forma urgent tots els treballs d'apuntalament i consolidació que calguen a fi de frenar de forma immediata el procés de deteriorament que pateix el conjunt d'edificis.

- Recuperar la quantitat pressupostada per al projecte de construcció de l'hotel: 3'7 milions de la Diputació d'Alacant, més 240.000 euros que la Conselleria de Medi Ambient va destinar a la construcció d'un nou edifici per a ús de la brigada de manteniment.

- Iniciar l'expedient per a la declaració de tot el conjunt d'edificis del paratge de la Font Roja com a Bé de Rellevància Local, incloent: el santuari de la Mare de Déu, la pròpia font, el mur de pedra seca i el conjunt de manisetes que l'acompanyen, l'edifici Font Roja Natura, la colònia de xalets d'estiueig, i el xalet aïllat del guarda del paratge.

- Deixar sense efecte l'expedient de descatalogació de l'edifici de l'antic hotel de la Font Roja, iniciat fa uns mesos per l'anterior Govern municipal.
Revertir la modificació del PGOU que va fer l'anterior Govern, de manera que la qualificació de la parcel·la que ocupen els antics xalets torne a ser d'ús dotacional i no d'ús terciari (hoteler i restauració). També es proposa que s'inicie l'expedient per canviar la fitxa urbanística corresponent de forma que, entre altres aspectes, la tipologia siga l'original: que no s'admitisquen ni soterranis ni semisoterranis i que l'altura màxima siga la dels xalets, és a dir, dues plantes en els dos dels extrems i en el central, i una planta en la resta.

- Catalogar els arbres monumentals del paratge de la Font Roja i els seus voltants.

Quant a les propostes de possibles usos del paratge, el segon dels eixos apuntats, el treball de l'assemblea ha estat encaminat a mantindre en la zona del paratge el seu ús públic i social, sempre en funció de l'objectiu de conservar de la millor manera possible aquest espai natural protegit.

Així, els usos proposats han de ser absolutament compatibles amb la conservació del paratge i dels seus recursos, i tindre com a finalitat atendre les necessitats dels visitants que acudeixen al parc natural per a gaudir dels seus valors. Així, qualsevol actuació caldrà que aprofite per a fer més grata l'estada dels visitants, millorar la qualitat dels serveis, incrementar la conservació de l'entorn i evitar la massificació de l'espai i el compliment de la normativa.

Entre les propostes, destaquen el manteniment de la zona d'acampada, lliure, pública i gratuïta, amb autorització per a un màxim de tres nits de pernocta; també el manteniment de la Brigada del Parc Natural en l'antiga colònia de xalets d'estiueig; l'habilitació d'un espai-aula, polivalent, per a ús escolar durant el curs, i per a ús dels camps de treball durant l'estiu; habilitació en l'àrea de l'antiga colònia de xalets d'una zona d'aixopluc oberta, per a ús recreatiu de visitants i excursionistes, i com a refugi en cas de meteorologia adversa; disposar als antics xalets d'un espai per a la seua utilització com a àrea de pícnic, amb possibilitat d'habilitar paellers, sempre amb les màximes mesures de seguretat, i també amb un quiosc de menjars, entrepans i begudes; instal·lació en un dels antics xalets d'una exposició sobre les condicions de vida de les famílies obreres alcoianes en l'època de la seua construcció; creació d'un lloc per a la divulgació turística de l'espai i on es pogueren adquirir productes locals, d'artesania, dels espais naturals valencians i una agrobotiga; disposició d'una zona lúdica o de jocs i elements fixos per a ús infantil, amb motius didàctics relacionats amb la Font Roja i el bosc mediterrani; recuperar la imatge tradicional de les façanes, altures, volums i teulades, la qual cosa permetria disposar d'espais per a les necessitats futures del parc.

Al marge de tots aquests usos, l'assemblea ha volgut també subratllar que, a l'hora de planificar els usos, cal tindre en compte un criteri de descentralització dels serveis, de forma que algunes de les funcions podrien ubicar-se fora del parc natural.

Altres propostes

Finalment, pel que fa al tercer eix, que s'ocupa d'altres propostes, els membres del col·lectiu han volgut traslladar al Govern municipal diferents iniciatives que podrien ser interessants per al futur de la Font Roja.

Entre d'altres, es proposa el suport a la xarxa de petits allotjaments que ja existeixen en la perifèria del parc. Altra de les propostes és la potenciació dels terrenys agrícoles en l'àmbit del PORN de la Font Roja.

Finalment, i encara que s'escapen del plantejament inicial de l'assemblea, s'han proposat tres actuacions puntuals: la recuperació del conjunt de les caves, fonamentalment la cava Coloma; iniciar urgentment la consolidació del mas de Tetuan; i eliminar del cim del Menejador i voltants totes les instal·lacions obsoletes que han quedat fora d'ús.

Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural