Les mentides del PP sobre l'hotel de la Font Roja, al descobert


El Govern municipal del PP s'ha vist finalment obligat a facilitar als grups de l'oposició l'expedient complet de l'hotel de la Font Roja, que inclou documents que confirmen la veracitat dels arguments de la campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural"


Plànol del túnel inclòs en l'avanprojecteEl Govern municipal ha amagat al poble d'Alcoi, durant mesos, la documentació referent a l'avantprojecte per a la construcció d'un hotel en el paratge de la Font Roja, presentat per l'empresa "Promociones Hoteleras Vacacionales, SL"; l'ocultació d'aquests documents fins i tot ha incomplit la legislació que regula el dret d'accés a la informació ambiental.

Però finalment, el Govern municipal d'Alcoi no ha tingut més remei que facilitar tota la documentació (avantprojecte, estudi d'impacte, estudi d'integració paisatgística, informes dels tècnics de l'Ajuntament d'Alcoi, etc.) als partits de l'oposició. Cal dir que els documents de l'expedient, que ara hem pogut conéixer amb detall, confirmen tots i cadascun dels arguments utilitzats en la nostra campanya en defensa de la Font Roja i contra la construcció d'un hotel en el Parc Natural. Tal com havíem denunciat, es confirma totalment que:
  • es tractava d'un edifici de 4 plantes (un semisoterrani i tres plantes en superfície);
  • es volia construir una planta més de les permeses pel plec de condicions i per la normativa i, a més, se superava l'altura màxima de cornisa (així ho afirma l'arquitecte municipal en el seu informe, emés en el mes de juliol);
  • es pretenia construir un túnel per accedir a l'aparcament subterrani;
  • l'ocupació de l'espai públic del paratge no es definia clarament;
  • el cost de la conducció d'aigua des de la xarxa pública fins a l'hotel l'havia de pagar l'Ajuntament —és a dir, el poble d'Alcoi— i no el concessionari;
  • es preveia l'eliminació de carrasques centenàries.

Com hem denunciat en altres ocasions, mentre que la nostra campanya s'ha basat en el rigor i la difusió d'informació contrastada en defensa del patrimoni natural de tots, l'actitud del Govern Municipal ha destacat per tot el contrari: la propaganda demagògica, l'ocultació de la informació, els insults i les amenaces.


La documentació que ara s'ha fet pública demostra que tant l'alcalde, Jorge Sedano, com el regidor Fernando Pastor i el principal valedor de l'hotel, Miguel Peralta, han mentit descaradament i de manera continuada en les seues declaracions públiques sobre l'hotel, afirmant que l'edifici projectat només tenia dos plantes i que no superava l'altura legal. Fins i tot Sedano es va atrevir a negar l'existència del túnel d'accés a l'aparcament, esperant que la seua mentida no fora descoberta (per a la qual cosa pretenia amagar definitivament l'expedient).

El pitjor de tot, és que aquests senyors no mentien per ignorància (cosa que també seria greu), sinó que van mentir a consciència i amb mala fe, perquè ells ja coneixien la documentació presentada per l'empresa i l'informe de l'arquitecte municipal, i eren conscients de la inviabilitat tècnica i legal del projecte. I no només van mentir, sinó que es van atrevir a insultar a les persones i col·lectius que denunciaven els impactes de l'hotel, afirmant que mentien (quan sabien perfectament que eren ells qui estaven enganyant a l'opinió pública).

Si a tot açò afegim les amenaces (en articles firmats per regidors, que incitaven a l'eliminació dels opositors a l'hotel) i la defensa a ultrança de l'administrador de l'única empresa presentada al concurs (autor d'una important estafa immobiliària i d'altres irregularitats urbanístiques), és evident que el Govern Municipal ha posat els foscos interessos d'una empresa per davant de la protecció de la Font Roja i dels interessos del conjunt dels alcoians.

En aquest moment, l'assemblea de la campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" exigeix als membres del Govern Municipal de l’Ajuntament d’Alcoi que assumisquen les responsabilitats polítiques i que demanen disculpes públiques pel seu obscurantisme, per les seues mentides, per l'obstrucció al dret a la informació, a la participació ciutadana i a la llibertat d'expressió i pels insults i les amenaces a un gran nombre de ciutadans i ciutadanes que simplement han expressat la seua preocupació pel greu atemptat que es pretenia cometre en la Font Roja.


A continuació us deixem alguns enllaços a les notícies sobre aquest tema aparegudes en els mitjans de comunicació:

http://www.lasprovincias.es/alicante/20081108/comarcas/obvio-informes-contra-adjudicar-20081108.html

http://www.alcoidigital.com/noticiaamp.asp?not=8980

http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008110800_15_817651__Alcoy-mantuvo-hotel-Font-Roja-pese-tener-tres-informes-tecnicos-negativos


Suya es la radio

El proper DIMECRES 12 de Novembre: programa de Radio Alcoi, "Suya es la Radio", sobre les darreres notícies sobre el projecte d' Hotel a la Font Roja.


Horari: entre les 13'30 i les 14 hores.