Objectiu acomplit:
no es cons
truirà cap hotel al parc natural de la Font Roja!

Article d'opinió del periodista Javier Llopis

El hotel que secuestró una montaña

Javier Llopis


Diari Información, 18/setembre/2011

Alcoy es la única ciudad del mundo que ha tenido secuestrada una montaña durante cerca de diez años. El corazón de la Font Roja ha sido el rehén inocente de un polémico proyecto de hotel, impulsado por el anterior gobierno municipal del PP y paralizado finalmente tras la llegada de tripartito al Ayuntamiento.

Aunque los daños no son irreparables, este largo periodo de cautiverio ha dejado seriamente tocada la zona más popular del emblemático parque natural. A lo largo de una década, se han paralizado todas las mejoras en el entorno del santuario y se han dejado caer los antiguos chalés de la colonia de veraneo, a pesar de que se trataba de edificios protegidos, que podían ser de gran utilidad.

Mientras los montes de la Comunitat Valenciana se llenaban de áreas recreativas y de infraestructuras para los excursionistas, el cogollo del Carrascal languidecía en un abandono perfectamente planificado. El objetivo era claro: conseguir la degradación del conjunto, para después venderle a la opinión pública que un hotel era la única salida posible. Nos hallamos ante el planteamiento clásico de un secuestro: hasta que no se acepte la polémica infraestructura hostelera, la Font Roja seguirá cautiva y sometida a un régimen estricto de pan y agua.

Tras la liberación, llega el momento de devolver a la vida al secuestrado. Enterrado definitivamente el proyecto de hotel, el Ayuntamiento de Alcoy debe decidir qué quiere exactamente para la Font Roja. La asamblea ciudadana, que durante meses ha canalizado el rechazo a la privatización del paraje, ha dado ya algunas pistas de por dónde deberían ir los tiros. En primer lugar, el colectivo ha propuesto la aprobación de un férreo cordón sanitario de normativas urbanísticas de protección, que garantice la inviabilidad legal de cualquier futura tentación hotelera.

En segundo lugar, se plantea un ambicioso plan de usos, destinado a revitalizar un paraje que lleva ya demasiado tiempo flotando en el limbo. El proyecto de la coordinadora propone regresar a aquellos lejanos días, en los que el Carrascal era un espacio de encuentro social entre los alcoyanos y parte del convencimiento de que la mejor manera de valorar la importancia de este parque natural, es conocerlo y disfrutar de él. Al gobierno municipal le toca desarrollar estas ideas.

Tras la euforia por la paralización del cuestionado hotel, es el momento de ponerse el mono de faena para perfilar un nuevo modelo de gestión del paraje, en el que el interés colectivo prime sobre las maniobras especulativas. La posibilidad de financiar esta nueva etapa con los 3,7 millones de euros presupuestados por la Diputación para el establecimiento hostelero es un camino complicado y lleno de aristas políticas.

En el caso de conseguirse este dinero, estaríamos ante una actuación cargada de simbolismos, ante una especie de pago de los daños y perjuicios por los diez años de injusto secuestro a los que ha sido sometida nuestra montaña sagrada..


Comunicat 17/setembre/2011

El Govern municipal confirma la retirada total del projecte d'hotel a la Font Roja

L'Assemblea "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" ha presentat a l'Ajuntament una sèrie de propostes per a la millora de l'àrea del santuari


Els membres de l'Assemblea de la campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" van mantindre dijous de vesprada una reunió a la qual van assistir els regidors de Medi Ambient (Jordi Tormo), Urbanisme (Natxo Gómez) i Patrimoni Històric (Paco Blay) de l'Ajuntament d'Alcoi, que, en nom del Govern municipal, es van comprometre a no construir un hotel en el cor del Parc de la Font Roja.

En la reunió, l'Assemblea els va traslladar una sèrie de propostes per a la zona del santuari, les quals són el resultat de la faena que ha dut a terme una comissió tècnica al llarg dels darrers mesos. Aquestes tenen com a objectiu intervindre en la consolidació i la millora de l'antiga Colònia d'Estiu i voltants del paratge de la Font Roja, de forma que s'evite una major pèrdua de patrimoni per la degradació dels antics xalets, i a més es garantisca l'ús públic de l'àrea i dels seus elements naturals, didàctics i culturals, sempre tenint com a objectiu la seua preservació i no l'explotació comercial.

L'Assemblea es congratula perquè s'ha aturat el projecte de l'hotel, que amenaçava la conservació dels valors del paratge, i vol felicitar públicament totes les persones i entitats que han col·laborat en les nombroses tasques que s'han realitzat al llarg dels darrers anys per tal d'aturar aquest projecte desgavellat. Sense dubte, l'esforç ha estat important, i fruit d'aquest treball s'ha aconseguit que el parc natural no haja arribat a patir el que hauria estat una important ferida.

Les propostes s'engloben en tres eixos: una sèrie d'actuacions administratives, una proposta d'usos i altres propostes. Pel que fa al primer eix, l'assemblea considera que haurien de ser actuacions imminents:

- Sol·licitar a la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient la suspensió i anul·lació de la tramitació de l'expedient d'Avaluació Ambiental Integrada del projecte d'hotel a la Font Roja, la qual es troba en fase d'estudi actualment.

- Revisar el 'Protocolo General de Intenciones', signat el 2008 per la Diputació d'Alacant i Ajuntament d'Alcoi, per adequar-lo a les noves propostes d'usos que s'aproven.

- Acordar les mesures cautelars de conservació i prevenció de l'enfonsament de l'antiga colònia de xalets d'estiueig. D'acord amb les recomanacions del Síndic de Greuges, executar de forma urgent tots els treballs d'apuntalament i consolidació que calguen a fi de frenar de forma immediata el procés de deteriorament que pateix el conjunt d'edificis.

- Recuperar la quantitat pressupostada per al projecte de construcció de l'hotel: 3'7 milions de la Diputació d'Alacant, més 240.000 euros que la Conselleria de Medi Ambient va destinar a la construcció d'un nou edifici per a ús de la brigada de manteniment.

- Iniciar l'expedient per a la declaració de tot el conjunt d'edificis del paratge de la Font Roja com a Bé de Rellevància Local, incloent: el santuari de la Mare de Déu, la pròpia font, el mur de pedra seca i el conjunt de manisetes que l'acompanyen, l'edifici Font Roja Natura, la colònia de xalets d'estiueig, i el xalet aïllat del guarda del paratge.

- Deixar sense efecte l'expedient de descatalogació de l'edifici de l'antic hotel de la Font Roja, iniciat fa uns mesos per l'anterior Govern municipal.
Revertir la modificació del PGOU que va fer l'anterior Govern, de manera que la qualificació de la parcel·la que ocupen els antics xalets torne a ser d'ús dotacional i no d'ús terciari (hoteler i restauració). També es proposa que s'inicie l'expedient per canviar la fitxa urbanística corresponent de forma que, entre altres aspectes, la tipologia siga l'original: que no s'admitisquen ni soterranis ni semisoterranis i que l'altura màxima siga la dels xalets, és a dir, dues plantes en els dos dels extrems i en el central, i una planta en la resta.

- Catalogar els arbres monumentals del paratge de la Font Roja i els seus voltants.

Quant a les propostes de possibles usos del paratge, el segon dels eixos apuntats, el treball de l'assemblea ha estat encaminat a mantindre en la zona del paratge el seu ús públic i social, sempre en funció de l'objectiu de conservar de la millor manera possible aquest espai natural protegit.

Així, els usos proposats han de ser absolutament compatibles amb la conservació del paratge i dels seus recursos, i tindre com a finalitat atendre les necessitats dels visitants que acudeixen al parc natural per a gaudir dels seus valors. Així, qualsevol actuació caldrà que aprofite per a fer més grata l'estada dels visitants, millorar la qualitat dels serveis, incrementar la conservació de l'entorn i evitar la massificació de l'espai i el compliment de la normativa.

Entre les propostes, destaquen el manteniment de la zona d'acampada, lliure, pública i gratuïta, amb autorització per a un màxim de tres nits de pernocta; també el manteniment de la Brigada del Parc Natural en l'antiga colònia de xalets d'estiueig; l'habilitació d'un espai-aula, polivalent, per a ús escolar durant el curs, i per a ús dels camps de treball durant l'estiu; habilitació en l'àrea de l'antiga colònia de xalets d'una zona d'aixopluc oberta, per a ús recreatiu de visitants i excursionistes, i com a refugi en cas de meteorologia adversa; disposar als antics xalets d'un espai per a la seua utilització com a àrea de pícnic, amb possibilitat d'habilitar paellers, sempre amb les màximes mesures de seguretat, i també amb un quiosc de menjars, entrepans i begudes; instal·lació en un dels antics xalets d'una exposició sobre les condicions de vida de les famílies obreres alcoianes en l'època de la seua construcció; creació d'un lloc per a la divulgació turística de l'espai i on es pogueren adquirir productes locals, d'artesania, dels espais naturals valencians i una agrobotiga; disposició d'una zona lúdica o de jocs i elements fixos per a ús infantil, amb motius didàctics relacionats amb la Font Roja i el bosc mediterrani; recuperar la imatge tradicional de les façanes, altures, volums i teulades, la qual cosa permetria disposar d'espais per a les necessitats futures del parc.

Al marge de tots aquests usos, l'assemblea ha volgut també subratllar que, a l'hora de planificar els usos, cal tindre en compte un criteri de descentralització dels serveis, de forma que algunes de les funcions podrien ubicar-se fora del parc natural.

Altres propostes

Finalment, pel que fa al tercer eix, que s'ocupa d'altres propostes, els membres del col·lectiu han volgut traslladar al Govern municipal diferents iniciatives que podrien ser interessants per al futur de la Font Roja.

Entre d'altres, es proposa el suport a la xarxa de petits allotjaments que ja existeixen en la perifèria del parc. Altra de les propostes és la potenciació dels terrenys agrícoles en l'àmbit del PORN de la Font Roja.

Finalment, i encara que s'escapen del plantejament inicial de l'assemblea, s'han proposat tres actuacions puntuals: la recuperació del conjunt de les caves, fonamentalment la cava Coloma; iniciar urgentment la consolidació del mas de Tetuan; i eliminar del cim del Menejador i voltants totes les instal·lacions obsoletes que han quedat fora d'ús.

Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural

Dijous 15 de setembre de 2011:

Convocatòria d'assemblea

A les 20 h, al Club UNESCO d'Alcoi (C/Cid, 12 - baixos)


Proposta d'ordre del dia de l'assemblea:

- confirmació, per part dels representants del govern municipal d'Alcoi, de la supressió del projecte d'hotel

- debat i aprovació de la nostra proposta d'actuacions i usos per a l'àrea dels antics xalets i les zones pròximes del paratge de la Font Roja.

Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural

Comunicat 05/juliol/2011

L’Assemblea “La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural” valora molt positivament que el nou govern municipal d’Alcoi rebutge el projecte d’hotel a la Font Roja

Considera que la participació de la ciutadania en totes les activitats i propostes de sensibilització i mobilització han sigut fonamentals per aconseguir l'objectiu d'evitar un projecte que haguera tingut greus conseqüències ambientals, socials i econòmiques; així mateix, agraeix la difusió de la campanya per part de tots els mitjans de comunicació.


L’Assemblea “La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" ha celebrat hui la seua primera reunió després de la constitució del nou Ajuntament d’Alcoi, que ha resultat de les eleccions municipals celebrades el passat 22 de maig.

En la reunió s'ha fet un breu repàs de la situació actual del projecte d’hotel al cor de la Font Roja impulsat per l’antic Govern Municipal d’Alcoi del Partit Popular (amb el suport de la Diputació d'Alacant), que hem de recordar que encara està encallat en la Conselleria de Medi Ambient, pendent de nombrosos tràmits necessaris per a poder obtenir l’Autorització Ambiental Integrada.

Membres de l’assemblea han informat que en una visita molt recent a València, a les dependències de l’antiga Conselleria de Medi Ambient, se’ls ha indicat que la tramitació de l'expedient encara està molt endarrerida; a més, no s'ha pogut consultar cap informe parcial, per no estar encara definitivament conclosos.

En altre dels punts de l’ordre del dia de l'Assemblea, els participants han valorat que a hores d’ara hi ha prou garanties que els nous responsables de la política municipal a l’Ajuntament d’Alcoi no autoritzaran en cap cas l’antic projecte d'hotel del Partit Popular.

No obstant això, l’assemblea ha decidit convocar als nous responsables municipals de les àrees de Medi Ambient, Urbanisme i Patrimoni Històric a una assemblea a començaments de setembre per tal que els assistents puguen constatar directament el compromís inequívoc dels nous responsables municipals de rebutjar la construcció d'un hotel en l'interior del Parc Natural.

També en aquesta pròxima assemblea, les persones i entitats que la composen acordaran una sèrie de propostes concretes, per tal de ajudar a cobrir les necessitats actuals de la Font Roja i per a garantir per a sempre que aquell entorn tindrà un ús social, públic i sostenible, sempre en funció de la conservació dels elements patrimonials existents i de les necessitats de la conservació de l'espai natural.

Justament en la primera setmana de juliol de 2008, ara fa exactament tres anys, es va iniciar la campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural", per tal de mobilitzar l’opinió pública i les persones i institucions responsables, a fi d'evitar la construcció d’un hotel en el cor del parc natural de la Font Roja.

Al llarg d’aquestos tres anys han estat molt nombroses les activitats de tot tipus dutes a terme per la nostra assemblea, amb una important participació de persones i entitats, i que han tingut un reflex constant en tots els mitjans de comunicació, als quals aquesta Assemblea també vol agrair el seguiment constant de la campanya i la divulgació dels seus objectius, propostes i accions reivindicatives.

L’Assemblea, com no pot ser d’altra manera, valora molt positivament la implicació de la gent i el suport que sempre ha tingut en totes les activitats que ha proposat amb l’objectiu únic de demostrar la inviabilitat econòmica, ecològica i social del projecte d'hotel, inicialment promogut en solitari per l’antic Govern Municipal del Partit Popular d’Alcoi i, després del primer estrepitós fracàs, recolzat a correcuita per la Diputació d’Alacant.

Els membres de la nostra Assemblea pensem que, una volta més, la participació ciutadana i, sobretot, la seua mobilització i exigència, amb arguments i propostes alternatives clares i contundents, han estat claus per a evitar la realització d’un projecte que, sens cap mena de dubte, no interessava a una gran majoria de la gent, no portava cap benefici per a la Font Roja i haguera provocat impactes ambientals importants i irreversibles.

Per acabar, l’Assemblea vol felicitar-se i felicitar també totes les persones que han col·laborat amb l’aportació dels seus estudis i dels seus arguments, moltes voltes de forma anònima, en la consecució final d’un objectiu comú, coherent amb les característiques del medi.

A partir d’ara cal treballar per a la consolidació definitiva dels espais més pròxims al paratge de la Font Roja, com a un lloc d’ús públic i social, per a la realització d’activitats de baix impacte, que siguen prioritàries i compatibles amb la conservació dels valors naturals del Parc Natural i amb la seua divulgació educativa, i sostenibles en el temps i l’espai.

La nostra Assembla continuarà treballant per la consecució d'aquest nou objectiu i convidem a tots i totes a posar en comú les propostes elaborades en la propera reunió de setembre.

Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural

Article d'opinió del periodista Javier Llopis

Los sioux


Javier Llopis


Diari Información, 3/juliol/2011

De vez en cuando, la vida te ofrece la oportunidad de ver a los indios sioux corriendo a gorrazos al Séptimo de Caballería. Se trata de ocasiones excepcionales, en las que el argumento tradicional de la película cambia abruptamente de dirección y nos conduce a un final inesperado, en el que el pez chico se come al grande.

Los que hemos seguido la actualidad alcoyana a lo largo de los últimos once años hemos tenido el privilegio de asistir a uno de esos momentos irrepetibles, que les podremos contar a nuestros nietos. Hemos visto como un grupo muy reducido de ciudadanos, sin más medios que la convicción de que se iba a cometer una injusticia, ha logrado paralizar el descabellado proyecto para construir un hotel de lujo en el corazón de la Font Roja. Ha sido una batalla muy desigual. En un lado del ring, estaban el Ayuntamiento y la Diputación con un inagotable caudal de fondos públicos y de medios para presionar a la opinión pública. En el otro, una coordinadora cívica, que solo podía oponer su voluntarismo y el rigor de sus denuncias.

Ahora, cuando la llegada del tripartito al Ayuntamiento ha paralizado definitivamente el polémico proyecto del hotel, es un buen momento para reflexionar sobre una campaña ciudadana, que nos retrotrae a aquellos añorados tiempos en los que Alcoy era una sociedad concienciada y con una legendaria capacidad para la movilización popular.
La primera conclusión que se extrae de estos acontecimientos es la evidencia de que cuando la gente se decide a defender sus derechos, es posible derrotar a la poderosa maquinaria del poder. Los cerebros pensantes de las concentraciones del 15-M, que estos días llenan nuestras plazas, deberían estudiar en profundidad esta movilización alcoyana, que ha conseguido alcanzar sus objetivos con éxito y que se ha desarrollado de una forma absolutamente transversal y al margen de las estructuras de los partidos políticos.

En estos momentos de balance, también es inevitable referirse al acierto estratégico con que se ha pilotado esta operación. El PP, como máximo y solitario defensor del hotel, ha utilizado el insulto, la amenaza y la presión como únicos argumentos. La coordinadora ciudadana ha respondido siempre desde la mesura y el razonamiento, en una actitud que le ha permitido captar apoyos en sectores muy alejados del ecologismo radical. Nos hallamos ante la paradoja de que los políticos profesionales han defendido el proyecto desde la visceralidad y el amateurismo, mientras que los amateurs (los miembros de la coordinadora ciudadana son, al fin y a cabo, personas que se dedican a estas cosas en su tiempo libre) han actuado con una ajustadísima visión política.

Hasta la fecha, los políticos alcoyanos tenían un único tema intocable en sus agendas: las Fiestas de Moros y Cristianos. El final del contencioso del hotel añade un nuevo capítulo a este catálogo de materiales altamente peligrosos: la Font Roja. En los corrillos politiqueros de los bares ya hace semanas que se habla de la Maldición del Carrascal. Se señala que los dos principales defensores de la polémica infraestructura hostelera -Jorge Sedano y José Joaquín Ripoll- han acabado con sus carreras políticas seriamente perjudicadas, tras intentar meterle mano a la montaña sagrada de los alcoyanos.


Article de Jordi Orts, periodista d'Aramultimèdia

L'hotel que no fa falta

Jordi Orts


Aramultimèdia, 11/abril/2011

Han passat onze mesos des que la Diputació d'Alacant li va demanar a la Conselleria de Medi Ambient declaració d'impacte ambiental sobre el projecte d'hotel de la Font Roja. Ni l'han emesa, ni van a emetre-la en breu.

No tinc dubtes que si a hores d'ara no han començat les obres de l'hotel, ha estat pel treball que la plataforma ciutadana contra el projecte està fent des de fa anys. Campanyes de sensibilització de la població, mobilitzacions, al·legacions ben fonamentades...

Sense els esforços continuats d'aquest col·lectiu que ha tractat de protegir un dels espais naturals més emblemàtics que ens queden intactes, segurament la pressió política de la Diputació d'Alacant i el Govern local alcoià hagueren donat els seus fruits, i l'hotel tindria llum verda.

L'alcalde d'Alcoi, Jordi Sedano, i el president de la Diputació, José Joaquín Ripoll, han dit i diran que el projecte és respectuós amb el medi ambient, necessari per al desenvolupament del turisme local i que només compta amb l'oposició dels ecologistes més radicals.

Tot i que segurament la decisió sobre la Declaració d'Impacte Ambiental (si és que arriba) estarà marcada per motius polítics, és a la Generalitat Valenciana i no a Sedano o a Ripoll, a qui li correspon determinar si el projecte respecta o no el carrascar de la Font Roja.

Aquesta declaració no resoldrà però un altre aspecte que els nostres gestors no haurien de passar per alt: l'econòmic. En temps de crisi com estem i amb els recursos públics escassejant, no s'entén que ells mateixos ens avisen que les administracions públiques que mouen estan a prop de la fallida, mentre d'altra banda s'afanyen a vendre'ns projectes com el de l'hotel, que suposen importants inversions públiques sense una necessitat evident o un benefici social clar.

No n'hi ha dubte que l'oferta hotelera actual a Alcoi és adequada, amb dos hotels urbans a sovint desocupats, un hostal i un bon grapat de cases rurals, la majoria dins del mateix parc natural de la Font Roja. Amb aquestos espais hostalers esforçant-se per sobreviure, per què ens diuen que l'hotel a la Font Roja és necessari per a dinamitzar el sector en la ciutat? Simplement, no tenen cap argument sòlid en aquest sentit.

Encara n'hi ha més: els populars alcoians i alacantins han plantejat el tema de l'hotel com una qüestió que només ha significat el rebuig dels ecologistes i els grups polítics d'esquerres. Això és realment així, o és el que li interessa fer-nos creure al Govern local alcoià?

Estic convençut que si el projecte de l'hotel a la Font Roja es plantejara a la població en termes de necessitat i al marge de consideracions polítiques, la resposta ciutadana seria contundent i diferent a la que imaginen alguns.

En plena precampanya, l'hotel no obtindrà declaració d'impacte (ni positiva ni negativa) abans del 22M. I si l'obtinguera, les obres no podrien començar de cap de manera en compliment de la llei electoral.

Així les coses, només ens queda esperar que el proper Govern local d'Alcoi tinga la sensibilitat suficient com per a valorar serenament que l'hotel plantejat a la Font Roja, ni és bo per al parc, ni és la millor manera d'ajudar al sector turístic local, ni és una necessitat per als que, com sempre, el tindríem que acabar pagant.

JORDI ORTS
equip AM


Contestació d'Albert Durà, president del
Centre Excursionsita d'Alcoi, a Miguel Peralta

Al senyor Peralta

Albert Durà i Torregrosa


En contestació al seu article publicat amb data 24 de març de 2011 i títol “Libia, Zapatero y la Gala”, el primer que li he de dir és que en referència al que comenta sobre la Gala dels Goya i el “paripé de los de la Ceja”, personalment estic i estaré sempre en contra de les guerres. Per cert, ara també m’he manifestat en contra d’aquesta guerra. Així, que “xe, que mala sort”.

Però anem a la Gala a la qual vosté es refereix. Per cert, una Gala organitzada pel Diari Ciudad, i per tant no pel Partit Popular, on es pressuposa que existeix, i es respecta, la llibertat d’expressió, de les persones i de les entitats que han estat guardonades en cada ocasió.

Per cert, senyor Peralta, el Premi Caja Mediterráneo Medi Ambient 2010, del periòdic Ciudad, se li va atorgar al Centre Excursionista d’Alcoi, per “La seua trajectòria i la tasca pedagògica que, al llarg dels 60 anys d’existència, ha desenvolupat aquesta entitat, que ha sigut la mare de nombrosos grups i col·lectius, sorgits amb el denominador comú de la defensa i la difusió dels valors del medi ambient més pròxim i universal”, segons consta en l’Acta del jurat.

El Centre Excursionista d’Alcoi, ha rebut al llarg d’aquestos anys, altres guardons i recentment també, el Premi Cavanilles, atorgat pel Centre Excursionista de València. Com vostè supose que sabrà, aquestes dues entitats senyeres, deganes i capdavanteres de l’excursionisme valencià i de les activitats d’aire lliure, junt a moltes altres, s’han manifestat, per activa i per passiva, en contra del projecte del PP d’Alcoi, de construir un hotel en el cor del Parc Natural de la Font Roja.

Part de la defensa i la difusió dels valors del medi ambient més pròxim i universal, que ha practicat des de sempre el Centre Excursionista d’Alcoi, tal com recull l’acta de jurat, té a veure, evidentment amb la nostra posició contrària a la construcció d’un hotel a la Font Roja. Per aquest motiu, i perquè tractem de mostrar la nostra coherència allà on ens conviden, i no oblidem que aquella nit de la Gala del Periòdic Ciudad, supose que érem un dels seus convidats estrella, junt a les altres persones i institucions premiades, vaig tindre el gust i la satisfacció de fer les manifestacions que vaig fer, i pense que en cap moment van estar fora de lloc, tal com vosté afirma.

Altra cosa és que vosté no estiga acostumat a escoltar manifestacions que no li convenen , ni a vosté ni als seus interessos, i menys en llocs i actes “teòricament” favorables.

El Centre Excursionista d’Alcoi, en la seu trajectòria de defensa dels nostres paratges naturals, no entén com en ocasions se li posen problemes i limitacions per a poder fer marxes, excursions i altres activitats per la Font Roja, mentre que es dóna llum verda a les excavadores. Entenem que el projecte d’hotel presentat es podria desenvolupar en la perifèria de Parc Natural, però no en el seu cor, per la seua demostrada inviabilitat i insostenibilitat.
Vull recordar les declaracions de destacats membres del Partit Popular referint-se a què el projecte serà “exquisitamente medioambiental”, quan parlem de més soroll, consum d’aigua, més trànsit, eliminació de carrasques i altres arbres centenaris, tot i tenint en compte que al voltant de l’hotel caldrà deixar, per raons de seguretat, un franja de 25 metres, per separar la zona edificada de la forestal.

No sé a qui pretenen enganyar els seus promotors, quan canten les excel·lències socials d’un negoci que suposa una privatització per a benefici d’uns pocs. Què guanyarem amb la privatització, d’un espai que ara és públic, i que pretenia convertir-se en un “espacio no apto para mochileros”, en unes declaracions fetes, precisament per vostè, Senyor Peralta, ja fa algun temps.

Per cert, lo de “no apto para mochileros” també ho tenen previst, ara amb l’eliminació de l’actual zona d’acampada, per a transformar-la en aparcament de cotxes.

No vull allargar-me més, explicant-li arguments que no poden fer mai viable aquesta “cabuderia política” (del PP o seua??) i que els nostres conciutadans coneixen ja de forma sobrada.

Ja veig el compromís que tenen els dirigents del PP amb el medi ambient. Pot ser fóra per això que no poguera, o més bé no volguera, entendre les meues paraules a la Gala del Ciudad. Per això, ho repetisc ací perquè se li queden gravades per sempre: “El Centre Excursionista d’Alcoi defensarà els nostres paratges siga contra qui siga, i per això direm ben clar, Hotel fora del Parc Natural de la Font Roja, La Font Roja també és nostra i no del PP”.

Alcoi, 30 de març de 2011

Albert Durà i Torregrosa
President del Centre Excursionista d’Alcoi
Premi Caja Mediterráneo Medi Ambient 2010, del Periòdic CiudadDissabte 2 d'abril de 2011:

Inauguració de l'exposició fotogràfica de la campanya en defensa de la Font Roja en la CNT d'AlcoiEl pròxim dissabte 2 d'abril a les 7 de la vesprada tindrà lloc l'acte de presentació de l'exposició commemorativa del segon aniversari de la constitució de l'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural". Aquesta exposició ja va estar en mesos passats en el Club UNESCO d'Alcoi i en l'Associació de Veïns de la Zona Nord.

La presentació estarà a càrrec del biòleg alcoià Carles Maria Mansanet, membre de l'Assemblea.

L'exposició consta de trenta fotografies que fan un recorregut cronològic pels moments principals de la campanya. Les imatges van acompanyades d’una selecció de titulars i textos extrets de les notícies publicades en els mitjans de comunicació, fent així un recorregut pel treball dut a terme per la plataforma per a cridar l'atenció de la societat per demostrar-li la inviabilitat social, econòmica i ecològica del projecte de construir un hotel en l'àrea pública del cor del Parc Natural de la Font Roja.

L'exposició es podrà visitar en la seu de la CNT (Confederació Nacional del Treball), al carrer de Sant Vicent Ferrer núm. 18 d'Alcoi, fins al dia 16 d'abril. L'horari serà de 19,00 a 21,00 h.Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural

Notícia en ARAMULTIMÈDIA de 5/febrer/2011:

Estan a l'espera de la Declaració d'Impacte Ambiental
Ripoll reconeix que no saben quan podran fer l'hotel de la Font Roja
J.O. | Actualitzat: 05/02/2011

La Diputació d'Alacant, com promotora del projecte d'hotel de la Font Roja d'Alcoi, ha reconegut ara que no saben quan els vindrà el permís per a posar-lo en marxa. Podrien tindre "permís hui o en maig", després d'eleccions municipals, ha dit aquest dissabte el president de la Diputació d'Alacant, José Joaquín Ripoll, en una visita a Alcoi.

Ripoll ha explicat que depenen de la Conselleria de Medi Ambient, que els ha de donar el vist-i-plau final amb la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA). “Nosaltres, a través de Proaguas, hem fet tot el que teníem que fer”, ha afirmat.

“Ens han demanat més informació i l'hem facilitada. Tenim pressupost, tenim el projecte, està el solar, el beneplàcit de l'Ajuntament d'Alcoi, vocació i interés; es respecta tota la normativa”, ha assegurat José Joaquín Ripoll, en la inauguració de la rotonda de Batoi a Alcoi, la qual ha sigut finançada per la Diputació.

Per tot això i com que la declaració d'impacte no els arriba, Ripoll ha dit que no sap ben bé quan podran fer l'hotel, en cas que els donen el permís. “Només ens donen el permís, al dia següent comencem”.

D'altra banda, val a dir que la Conselleria de Medi Ambient, consultada ara fa uns dies per ARAMULTIMÈDIA, no va poder concretar un termini o una resolució favorable o desfavorable al projecte. Un portaveu de la Conselleria es va limitar a dir que no estan “en contra de l'hotel” i que estan tardant perquè volen estudiar el projecte en detall, tenint en compte que afecta a un parc natural com el de la Font Roja.

Des de la plataforma ciutadana contra l'hotel de la Font Roja no han fet cap pronunciament estos dies, si bé han vingut considerant que es tracta d'un projecte inviable, tant a nivell ambiental com econòmic. Van presentar nombroses firmes i al·legacions contra el projecte, que s'han de tindre en compte abans d'emetre la DIA.

Finalment, cal subratllar que des del PP alcoià sempre havien dit que l'hotel de la Font Roja estaria en marxa durant aquesta legislatura. Encara en la tardor passada, el portaveu del Govern local, Fernando Pastor, augurava que tindrien la DIA en gener i que podrien començar en el primer trimestre de l'any.


Notícia al diari Información de 29/gener/2011:

El hotel de la Font Roja se atasca
La demora de los dos dictámenes que tiene que emitir la Conselleria de Medio Ambiente bloquea el proyectoM. CANDELA El objetivo inicial, marcado por la Diputación/Proaguas y el gobierno del PP del Ayuntamiento de Alcoy, era que el hotel de la Font Roja estuviese operativo este año; el segundo, que al menos la construcción empezase durante la presente legislatura. Al final, ni uno ni otro se podrá cumplir, ya que a día de hoy la Conselleria de Medio Ambiente todavía no ha promulgado los dos informes que tiene que emitir, ni contestado las alegaciones, todo lo cual son trámites preceptivos previos a la licitación del proyecto.

La plataforma contraria al hotel de la Font Roja, que integra a diferentes partidos políticos, colectivos y particulares, no duda en considerar la situación actual como un "pequeño triunfo", que se achaca a la "contundencia" de las alegaciones e informes contrarios elaborados y remitidos en su momento a Medio Ambiente.

El Ayuntamiento recurrió a la Diputación tras desecharse el primer proyecto -la empresa adjudicataria tuvo que renunciar entre una intensa polémica- y se planteó una nueva actuación, más modesta y "exquisitamente medioambiental", como afirma de forma reiterada el alcalde Jorge Sedano. La propuesta diseñada por Proaguas contempla un hotel de 35 habitaciones y un máximo de 70 clientes, al que se suman 56 plazas de albergue; implicaría un edificio de 156 metros de largo, en la zona de los chalés desaparecidos, con un total de 3.639 metros cuadrados construidos. El presupuesto asciende a 3,7 millones de euros y se crearían 36 puestos de trabajo.

La plataforma contraria presentó múltiples alegaciones, acreditando, a su juicio, la inviabilidad del proyecto por la magnitud de los impedimentos ambientales que plantea. El portavoz Carles Mansanet entiende que "la contundencia" de estos planteamientos son la causa de que todavía no se hayan materializado los dos informes pendientes: la autorización ambiental integrada, a cargo de la Dirección General del Cambio Climático, y la declaración de impacto ambiental, de la Dirección General de Conservación del Medio Natural. "Estamos a la espera de dos dos informes, así como de la contestación a las alegaciones, que todavía no se ha hecho", explica.

A estos trámites pendientes, se sumarían los correspondientes plazos para que el Ayuntamiento de Alcoy formalizase la aprobación de la licencia provisional, que tendría que remitir a Proaguas para que, a su vez, este organismo licitase las obras. "Todo esto es imposible de hacer en los tres meses que quedan hasta a las elecciones", manifestó Mansanet.

Para el portavoz de la plataforma, es indudable que "la Conselleria de Medio Ambiente se ha encontrado con una auténtica patata caliente entre las manos, que mantiene en estudio porque es complicado resolverlo antes de las elecciones. Además, nos encontramos en un momento en que están cerrando hoteles en Alicante y Valencia y, como dicen los empresarios, no es el mejor momento para estos lujos por el exceso de oferta".

Por último, Mansanet explica que "estamos ante otro caso como el de la Rosaleda, que es consecuencia de una auténtica cabezonería política, que nos quieren imponer a todos".
La plataforma está a la espera de que Medio Ambiente resuelva los informes, antes de decidir nuevas acciones contrarias al proyecto del hotel.

El PSOE propone destinar la inversión a la Base de Aitana

El gobierno de la Diputación se va a encontrar en los próximos días con una propuesta del PSOE para destinar el dinero asignado al hotel de la Font Roja. El diputado Jaume Pascual declaró ayer a este diario que van a solicitar que los 1,9 millones de euros consignados para el hotel vayan dirigidos a la restauración de la antigua base del Ejército del Aire en Aitana que, como informó este diario, ha sido desmilitarizada recientemente por el Ministerio de Defensa. "Esto sí que es invertir en turismo rural y en promoción de la comarca", manifestó, algo que se haría a través de un consorcio de la Diputación, con el propio Ministerio, la Generalitat y el Ayuntamiento de Alcoleja. Proaguas consignó por primera vez presupuesto para el hotel de la Font Roja en 2009, a través de una partida genérica, pero en 2010 ya asignó directamente 1,9 millones de euros, algo más de la mitad del coste previsto. Al no haberse empleado, se han repetido en 2011.


Xarrada i exposició fotogràfica

Xarrada en l'AVV Zona Nord i presentació de l'exposició fotogràfica dels dos anys de campanya en defensa de la Font RojaEl pròxim dijous 20 de gener a les 8 de la vesprada tindrà lloc en l'Associació de Veïns de la Zona Nord una xarrada d'inauguració de l'exposició commemorativa del segon aniversari de la constitució de l'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural".

La xarrada de presentació estarà a càrrec del biòleg alcoià Carles Maria Mansanet, membre de l'Assemblea.

L'exposició consta de trenta fotografies que fan un recorregut cronològic pels moments principals de la campanya. Les imatges van acompanyades d’una selecció de titulars i textos extrets de les notícies publicades en els mitjans de comunicació, fent així un recorregut pel treball dut a terme per la plataforma per a cridar l'atenció de la societat per demostrar-li la inviabilitat social, econòmica i ecològica del projecte de construir un hotel en l'àrea pública del cor del Parc Natural de la Font Roja.

L'exposició es podrà visitar en la seu de l'associació de veïns (c/Sant Joan Bosco, 20 - Alcoi) els dies 21 i del 24 al 28 de gener, de 19:30 a 21:00 h.Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural