Comunicat 07/novembre/2010

Celebrada amb èxit la Jornada de presentació dels arguments tècnics contra el projecte d'hotel a la Font Roja

Especialistes en diferents camps explicaren amb detall al nombrós públic assistent alguns dels principals arguments que demostren la inviabilitat econòmica, social i ambiental d'aquest projecte.


El passat dissabte 6 de novembre va tindre lloc a la Sala d'Actes de la Cambra de Comerç d'Alcoi una Jornada Tècnica organitzada per l'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural". La finalitat de la Jornada —que va comptar amb una àmplia assistència— era presentar i explicar, amb l'ajuda d'especialistes en diverses disciplines, alguns dels estudis que acrediten la inviabilitat del projecte d'hotel que el Govern municipal del PP i la Diputació d'Alacant pretenen implantar en el cor del Parc Natural.

El primer estudi el va presentar José Ignacio Sirvent Mira, enginyer de Camins Canals i Ports i professor de projectes en la Universitat Politècnica de València. Es tracta d'un estudi sobre la capacitat de la depuradora de la Font Roja per a fer front al tractament de les aigües residuals del paratge en el cas que es construïra l'hotel; el ponent va exposar les característiques de l'estació depuradora i el procés per a calcular el volum d'aigües residuals actuals i les que generaria el complex hoteler, per arribar a la conclusió que la depuradora actual és insuficient.

Tot seguit, l'arquitecte tècnic Iñaki Sáez va exposar el seu informe sobre l'incompliment de l'apartat del Codi Tècnic d'Edificació referent a la seguretat en cas d'incendis. D'acord amb el seu treball, el projecte d'hotel;de la Font Roja no compleix algunes qüestions de gran importància, ja que s'obvia la necessitat de l'obertura d'una franja de 25 metres d'amplària per a separar la zona edificada de la forestal (la qual hauria d'estar lliure d'arbustos o de vegetació que puguera propagar un incendi), de la construcció d'un camí de 5 metres d'amplària al voltant de la zona edificada i de l'ampliació de l'actual camí d'accés que discorre per la mateixa vora de la glorieta dels Paellers; també caldria crear una replaça de 25 metres de diàmetre al final del carrer de xalets (a l'extrem oest de l'avinguda del Dr. Espinós).

Per tant, el correcte compliment del Codi Tècnic d'Edificació obligaria a dur a terme una actuació brutal en la vegetació pròxima als antics xalets, originant un gran impacte ambiental. L'estudi d'aquest impacte sobre la vegetació i la flora va ser justament l'objecte de la ponència posterior, desenvolupada per Lluís Serra, doctor en Biologia. Serra va fer un repàs a l'afecció sobre el patrimoni arbori singular i monumental i sobre la flora d'interés i protegida (entre la qual va destacar algunes espècies d'orquídies); de manera molt gràfica, va exposar com el compliment de les mesures legals de protecció d'incendis exigibles suposarien arrasar una superfície equivalent a mig camp de futbol d'un carrascal en perfecte estat de conservació.

A continuació del descans va arribar el torn del geòleg Carlos Couzo, que va presentar el seu estudi sobre l'aqüífer del Menejador, que és a hores d'ara el més complet que sobre aquest s'ha realitzat. Després d'aclarir a l'auditori alguns conceptes tècnics sobre les característiques dels aqüífers i el seu funcionament, va caracteritzar l'aqüífer del Menejador, destacant la seua ínfima superfície (només 4 km2). La conclusió de l'estudi hidrogeològic és que l'informe presentat per la Diputació d'Alacant —amb el qual es pretén acreditar l'existència suficient d'aigües subterrànies per a l'hotel— és incomplet, no justifica les seues dades i no té en compte que es produirien demandes màximes d'aigua en períodes en què els cabals són mínim. El geòleg va alertar, així mateix, del perill que suposaria el complex hoteler per al manteniment de la quantitat i la qualitat de l'aigua d'aquest aqüífer; també va fer esment al perill que patiria la pròpia font que dóna nom al paratge.

L'informe sobre la inviabilitat econòmica del complex hoteler no va ser presentar pel seu director, Moisés Hidalgo, professor d'Economia Ambiental i Economia Turística i Desenvolupament, de la Universitat d'Alacant. Atés que finalment el professor Hidalgo no va poder desplaçar-se a Alcoi, membres de l'Assemblea de la Campanya van llegir unes notes enviades per l'economista i resumiren el contingut del seu treball, en el qual s'analitza de manera crítica i es revisa l'informe de viabilitat aportat per la Diputació d'Alacant. A banda d'altres qüestions menors, el principal punt flac de l'informe "oficial" és la seua previsió d'ocupació hotelera, que està clarament inflada, com es pot comprovar si es compara amb les dades oficial d'ocupació hotelera en la província d'Alacant i, encara més, si es té en compte que es tracta d'un allotjament rural en una zona d'interior. La conclusió de l'informe és molt clara: el complex hoteler tindria unes pèrdues abans d'impostos de quasi 170.000 € anuals, per la qual cosa seria inviable econòmicament.

L'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" fa un balanç molt positiu d'aquesta Jornada i destaca la importància de l'aportació d'arguments sòlids. Al mateix temps, "considera lamentable l'escàs nivell dels representants municipals, que evidencien el seu nerviosisme recorrent, una volta més, a declaracions demagògiques i a atacs personals".

Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural

Nova activitat divulgativa (dissabte 6 de novembre)

Jornada tècnica:
Hotel de la Font Roja: inviabilitat econ
òmica, social i ambientalEl pròxim dissabte 6 novembre tindrà lloc una Jornada Tècnica per a presentar una sèrie d'informes, redactats per diferents especialistes, sobre els impactes que tindria l'execució del projecte d'hotel en l'àrea del santuari de la Font Roja.
Aquesta aquesta activitat, d'entrada lliure, es durà a terme a la Sala d'Actes de la Cambra de Comerç i Indústria d'Alcoi (C/Sant Francesc, 10), a partir de les 10 del matí.

Us animem a assistir a aquesta Jornada Tècnica informativa, en la qual podreu conéixer de primera mà alguns dels motius que fan que el projecte d'hotel en la Font Roja siga inviable des dels punts de vista econòmic, social i ambiental.

Clica sobre el programa:

Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural

Comunicat 02/novembre/2010

Un estudi geològic alerta del perill de sobreexplotació de l'aqüífer del Menejador si es construeix l'hotel de la Font Roja

L'estudi serà presentat el pròxim dissabte en una Jornada Tècnica, juntament amb altres treballs que demostren la inviabilitat econòmica, social i ambiental d'aquest projecte.

L'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" presentarà el pròxim dissabte un estudi geològic sobre l'aqüífer del Menejador. Aquest treball és el més complet que s'ha realitzat sobre aquest aqüífer i demostra que l'extracció del volum d'aigua que necessitaria el complex hoteler podria comportar l'assecament dels naixements existents i l'empobriment de la qualitat de les aigües.
La presentació tindrà lloc en la Jornada que l'Assemblea ha organitzat per donar a conéixer els informes tècnics existents sobre la inviabilitat econòmica, social i ambiental del projecte d'hotel que el Govern municipal d'Alcoi i la Diputació d'Alacant pretenen construir en l'àrea del santuari de la Font Roja.


L'estudi, titulat "Consideraciones hidrogeológicas respecto al acuífero El Menejador", ha estat realitzat pel geòleg Sr. Carlos Couzo Reig per encàrrec de l'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural". El motiu de l'encàrrec va ser principalment analitzar l'informe presentat per Proaguas Costablanca SA (empresa pública de la Diputació d'Alacant), que pretenia justificar l'existència suficient de recursos hídrics en la Font Roja amb un treball incomplet i totalment superficial.


El treball elaborat pel Sr. Couzo parteix d'una recopilació i anàlisi de tota la informació precedent, de la presa de dades de camp observables en la zona d'estudi, i també de referències bibliogràfiques i altres tipus d'informació prèvia procedents de l'entorn amb representativitat significativa. En especial analitza en profunditat el document aportat per Proaguas Costablanca SA, anomenat “Estudio de las necesidades de agua para abastecimiento del Hotel de la Font Roja (Alcoy)”.

De les conclusions de l'estudi del Sr. Couzo destaquen les següents:

  • Es calcula que els recursos de l'aqüífer es troben molt per davall dels indicats en l'estudi de Proaguas Costablanca SA (entre 0,02 i 0,03 hm3/any, en compte dels 0,10 hm3/any que suposava Proaguas).

  • Els valors mitjans de recàrrega de l'aqüífer són també bastant inferiors als considerats en l'estudi de Proaguas.
  • La capacitat d'explotació de 3,0 l/s per a la zona del naixement de la Font Roja com a subministrament d'aigües per a l'hotel projectat es considera molt elevada i, per tant, poc realista. Podria ocasionar-se una explotació per damunt de les possibilitats de l'aqüífer i causar-se, en primera instància, el descens del nivell piezomètric i, per tant, l'assecament dels naixements existents. A més, en una segona etapa podria agotar-se l'aqüífer, a causa de la seua baixa capacitat d'emmagatzemament, la qual cosa provocaria ràpidament l'empobriment de la qualitat de les seues aigües per la presència immediata d'un impermeable de base amb gran quantitat de sals solubles.
  • L'estudi de Proaguas Costablanca és incomplet i no justifica una explotació sostenible de 3,0 l/s. En resum, davant d'una explotació irracional de l'aqüífer es podrien veure afectats tots els naixements i la qualitat de les aigües.

  • Una sobreexplotació de l'aqüífer provocaria que les aigües que actualment brollen pels naixements que alimenten el peu de mont foren de menor volum.

  • La construcció de l'hotel augmentaria la demanda hídrica de la zona en gran proporció i no quedaria garantida per l'aqüífer objecte d'estudi, a causa fonamentalment de la seua petita extensió i del règim molt variable de les precipitacions en la zona.

L'estudi també alerta sobre les repercussions que l'excavació d'una planta subterrània podria tenir sobre la pròpia font Roja i el seu alcavó:

"Según el estudio geotécnico en la zona de emplazamiento del hotel, durante las labores de construcción del mismo se pueden ver afectadas las antiguas canalizaciones y las zonas de afloramientos de las aguas de las fuentes existentes, así como incorporando una posible fuente de contaminación de las aguas, al transcurrir ésta por debajo del Hotel. Destacar que debido a la ejecución de elementos enterrados de forma lineal y perpendicular al sentido de flujo, se puede provocar el cambio puntual de las escorrentías y por tanto la disminución o pérdida de las zonas de captación de los manantiales existentes."

L'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" constata que cada volta són majors les evidències de la impossibilitat de construir un hotel en l'àrea del santuari sense causar uns danys irreparables sobre un paratge tan estimat pel poble.

Per això, i seguint la seua trajectòria de combatre aquest projecte insostenible amb la difusió d'arguments, el pròxim dissabte presentarà públicament aquest i altres estudis sobre la inviabilitat econòmica, social i ambiental d'aquest projecte absurd del Govern municipal d'Alcoi.

La Jornada, oberta a totes les persones interessades, tindrà lloc, a partir de les 10 del matí, a la Sala d'Actes de la Cambra de Comerç i Indústria d'Alcoi (C/Sant Francesc núm. 10).

Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural