Comunicat 07/novembre/2010

Celebrada amb èxit la Jornada de presentació dels arguments tècnics contra el projecte d'hotel a la Font Roja

Especialistes en diferents camps explicaren amb detall al nombrós públic assistent alguns dels principals arguments que demostren la inviabilitat econòmica, social i ambiental d'aquest projecte.


El passat dissabte 6 de novembre va tindre lloc a la Sala d'Actes de la Cambra de Comerç d'Alcoi una Jornada Tècnica organitzada per l'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural". La finalitat de la Jornada —que va comptar amb una àmplia assistència— era presentar i explicar, amb l'ajuda d'especialistes en diverses disciplines, alguns dels estudis que acrediten la inviabilitat del projecte d'hotel que el Govern municipal del PP i la Diputació d'Alacant pretenen implantar en el cor del Parc Natural.

El primer estudi el va presentar José Ignacio Sirvent Mira, enginyer de Camins Canals i Ports i professor de projectes en la Universitat Politècnica de València. Es tracta d'un estudi sobre la capacitat de la depuradora de la Font Roja per a fer front al tractament de les aigües residuals del paratge en el cas que es construïra l'hotel; el ponent va exposar les característiques de l'estació depuradora i el procés per a calcular el volum d'aigües residuals actuals i les que generaria el complex hoteler, per arribar a la conclusió que la depuradora actual és insuficient.

Tot seguit, l'arquitecte tècnic Iñaki Sáez va exposar el seu informe sobre l'incompliment de l'apartat del Codi Tècnic d'Edificació referent a la seguretat en cas d'incendis. D'acord amb el seu treball, el projecte d'hotel;de la Font Roja no compleix algunes qüestions de gran importància, ja que s'obvia la necessitat de l'obertura d'una franja de 25 metres d'amplària per a separar la zona edificada de la forestal (la qual hauria d'estar lliure d'arbustos o de vegetació que puguera propagar un incendi), de la construcció d'un camí de 5 metres d'amplària al voltant de la zona edificada i de l'ampliació de l'actual camí d'accés que discorre per la mateixa vora de la glorieta dels Paellers; també caldria crear una replaça de 25 metres de diàmetre al final del carrer de xalets (a l'extrem oest de l'avinguda del Dr. Espinós).

Per tant, el correcte compliment del Codi Tècnic d'Edificació obligaria a dur a terme una actuació brutal en la vegetació pròxima als antics xalets, originant un gran impacte ambiental. L'estudi d'aquest impacte sobre la vegetació i la flora va ser justament l'objecte de la ponència posterior, desenvolupada per Lluís Serra, doctor en Biologia. Serra va fer un repàs a l'afecció sobre el patrimoni arbori singular i monumental i sobre la flora d'interés i protegida (entre la qual va destacar algunes espècies d'orquídies); de manera molt gràfica, va exposar com el compliment de les mesures legals de protecció d'incendis exigibles suposarien arrasar una superfície equivalent a mig camp de futbol d'un carrascal en perfecte estat de conservació.

A continuació del descans va arribar el torn del geòleg Carlos Couzo, que va presentar el seu estudi sobre l'aqüífer del Menejador, que és a hores d'ara el més complet que sobre aquest s'ha realitzat. Després d'aclarir a l'auditori alguns conceptes tècnics sobre les característiques dels aqüífers i el seu funcionament, va caracteritzar l'aqüífer del Menejador, destacant la seua ínfima superfície (només 4 km2). La conclusió de l'estudi hidrogeològic és que l'informe presentat per la Diputació d'Alacant —amb el qual es pretén acreditar l'existència suficient d'aigües subterrànies per a l'hotel— és incomplet, no justifica les seues dades i no té en compte que es produirien demandes màximes d'aigua en períodes en què els cabals són mínim. El geòleg va alertar, així mateix, del perill que suposaria el complex hoteler per al manteniment de la quantitat i la qualitat de l'aigua d'aquest aqüífer; també va fer esment al perill que patiria la pròpia font que dóna nom al paratge.

L'informe sobre la inviabilitat econòmica del complex hoteler no va ser presentar pel seu director, Moisés Hidalgo, professor d'Economia Ambiental i Economia Turística i Desenvolupament, de la Universitat d'Alacant. Atés que finalment el professor Hidalgo no va poder desplaçar-se a Alcoi, membres de l'Assemblea de la Campanya van llegir unes notes enviades per l'economista i resumiren el contingut del seu treball, en el qual s'analitza de manera crítica i es revisa l'informe de viabilitat aportat per la Diputació d'Alacant. A banda d'altres qüestions menors, el principal punt flac de l'informe "oficial" és la seua previsió d'ocupació hotelera, que està clarament inflada, com es pot comprovar si es compara amb les dades oficial d'ocupació hotelera en la província d'Alacant i, encara més, si es té en compte que es tracta d'un allotjament rural en una zona d'interior. La conclusió de l'informe és molt clara: el complex hoteler tindria unes pèrdues abans d'impostos de quasi 170.000 € anuals, per la qual cosa seria inviable econòmicament.

L'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" fa un balanç molt positiu d'aquesta Jornada i destaca la importància de l'aportació d'arguments sòlids. Al mateix temps, "considera lamentable l'escàs nivell dels representants municipals, que evidencien el seu nerviosisme recorrent, una volta més, a declaracions demagògiques i a atacs personals".

Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural