Comunicat 02/novembre/2010

Un estudi geològic alerta del perill de sobreexplotació de l'aqüífer del Menejador si es construeix l'hotel de la Font Roja

L'estudi serà presentat el pròxim dissabte en una Jornada Tècnica, juntament amb altres treballs que demostren la inviabilitat econòmica, social i ambiental d'aquest projecte.

L'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" presentarà el pròxim dissabte un estudi geològic sobre l'aqüífer del Menejador. Aquest treball és el més complet que s'ha realitzat sobre aquest aqüífer i demostra que l'extracció del volum d'aigua que necessitaria el complex hoteler podria comportar l'assecament dels naixements existents i l'empobriment de la qualitat de les aigües.
La presentació tindrà lloc en la Jornada que l'Assemblea ha organitzat per donar a conéixer els informes tècnics existents sobre la inviabilitat econòmica, social i ambiental del projecte d'hotel que el Govern municipal d'Alcoi i la Diputació d'Alacant pretenen construir en l'àrea del santuari de la Font Roja.


L'estudi, titulat "Consideraciones hidrogeológicas respecto al acuífero El Menejador", ha estat realitzat pel geòleg Sr. Carlos Couzo Reig per encàrrec de l'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural". El motiu de l'encàrrec va ser principalment analitzar l'informe presentat per Proaguas Costablanca SA (empresa pública de la Diputació d'Alacant), que pretenia justificar l'existència suficient de recursos hídrics en la Font Roja amb un treball incomplet i totalment superficial.


El treball elaborat pel Sr. Couzo parteix d'una recopilació i anàlisi de tota la informació precedent, de la presa de dades de camp observables en la zona d'estudi, i també de referències bibliogràfiques i altres tipus d'informació prèvia procedents de l'entorn amb representativitat significativa. En especial analitza en profunditat el document aportat per Proaguas Costablanca SA, anomenat “Estudio de las necesidades de agua para abastecimiento del Hotel de la Font Roja (Alcoy)”.

De les conclusions de l'estudi del Sr. Couzo destaquen les següents:

  • Es calcula que els recursos de l'aqüífer es troben molt per davall dels indicats en l'estudi de Proaguas Costablanca SA (entre 0,02 i 0,03 hm3/any, en compte dels 0,10 hm3/any que suposava Proaguas).

  • Els valors mitjans de recàrrega de l'aqüífer són també bastant inferiors als considerats en l'estudi de Proaguas.
  • La capacitat d'explotació de 3,0 l/s per a la zona del naixement de la Font Roja com a subministrament d'aigües per a l'hotel projectat es considera molt elevada i, per tant, poc realista. Podria ocasionar-se una explotació per damunt de les possibilitats de l'aqüífer i causar-se, en primera instància, el descens del nivell piezomètric i, per tant, l'assecament dels naixements existents. A més, en una segona etapa podria agotar-se l'aqüífer, a causa de la seua baixa capacitat d'emmagatzemament, la qual cosa provocaria ràpidament l'empobriment de la qualitat de les seues aigües per la presència immediata d'un impermeable de base amb gran quantitat de sals solubles.
  • L'estudi de Proaguas Costablanca és incomplet i no justifica una explotació sostenible de 3,0 l/s. En resum, davant d'una explotació irracional de l'aqüífer es podrien veure afectats tots els naixements i la qualitat de les aigües.

  • Una sobreexplotació de l'aqüífer provocaria que les aigües que actualment brollen pels naixements que alimenten el peu de mont foren de menor volum.

  • La construcció de l'hotel augmentaria la demanda hídrica de la zona en gran proporció i no quedaria garantida per l'aqüífer objecte d'estudi, a causa fonamentalment de la seua petita extensió i del règim molt variable de les precipitacions en la zona.

L'estudi també alerta sobre les repercussions que l'excavació d'una planta subterrània podria tenir sobre la pròpia font Roja i el seu alcavó:

"Según el estudio geotécnico en la zona de emplazamiento del hotel, durante las labores de construcción del mismo se pueden ver afectadas las antiguas canalizaciones y las zonas de afloramientos de las aguas de las fuentes existentes, así como incorporando una posible fuente de contaminación de las aguas, al transcurrir ésta por debajo del Hotel. Destacar que debido a la ejecución de elementos enterrados de forma lineal y perpendicular al sentido de flujo, se puede provocar el cambio puntual de las escorrentías y por tanto la disminución o pérdida de las zonas de captación de los manantiales existentes."

L'Assemblea de la Campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" constata que cada volta són majors les evidències de la impossibilitat de construir un hotel en l'àrea del santuari sense causar uns danys irreparables sobre un paratge tan estimat pel poble.

Per això, i seguint la seua trajectòria de combatre aquest projecte insostenible amb la difusió d'arguments, el pròxim dissabte presentarà públicament aquest i altres estudis sobre la inviabilitat econòmica, social i ambiental d'aquest projecte absurd del Govern municipal d'Alcoi.

La Jornada, oberta a totes les persones interessades, tindrà lloc, a partir de les 10 del matí, a la Sala d'Actes de la Cambra de Comerç i Indústria d'Alcoi (C/Sant Francesc núm. 10).

Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural