Comunicat 05/juliol/2011

L’Assemblea “La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural” valora molt positivament que el nou govern municipal d’Alcoi rebutge el projecte d’hotel a la Font Roja

Considera que la participació de la ciutadania en totes les activitats i propostes de sensibilització i mobilització han sigut fonamentals per aconseguir l'objectiu d'evitar un projecte que haguera tingut greus conseqüències ambientals, socials i econòmiques; així mateix, agraeix la difusió de la campanya per part de tots els mitjans de comunicació.


L’Assemblea “La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" ha celebrat hui la seua primera reunió després de la constitució del nou Ajuntament d’Alcoi, que ha resultat de les eleccions municipals celebrades el passat 22 de maig.

En la reunió s'ha fet un breu repàs de la situació actual del projecte d’hotel al cor de la Font Roja impulsat per l’antic Govern Municipal d’Alcoi del Partit Popular (amb el suport de la Diputació d'Alacant), que hem de recordar que encara està encallat en la Conselleria de Medi Ambient, pendent de nombrosos tràmits necessaris per a poder obtenir l’Autorització Ambiental Integrada.

Membres de l’assemblea han informat que en una visita molt recent a València, a les dependències de l’antiga Conselleria de Medi Ambient, se’ls ha indicat que la tramitació de l'expedient encara està molt endarrerida; a més, no s'ha pogut consultar cap informe parcial, per no estar encara definitivament conclosos.

En altre dels punts de l’ordre del dia de l'Assemblea, els participants han valorat que a hores d’ara hi ha prou garanties que els nous responsables de la política municipal a l’Ajuntament d’Alcoi no autoritzaran en cap cas l’antic projecte d'hotel del Partit Popular.

No obstant això, l’assemblea ha decidit convocar als nous responsables municipals de les àrees de Medi Ambient, Urbanisme i Patrimoni Històric a una assemblea a començaments de setembre per tal que els assistents puguen constatar directament el compromís inequívoc dels nous responsables municipals de rebutjar la construcció d'un hotel en l'interior del Parc Natural.

També en aquesta pròxima assemblea, les persones i entitats que la composen acordaran una sèrie de propostes concretes, per tal de ajudar a cobrir les necessitats actuals de la Font Roja i per a garantir per a sempre que aquell entorn tindrà un ús social, públic i sostenible, sempre en funció de la conservació dels elements patrimonials existents i de les necessitats de la conservació de l'espai natural.

Justament en la primera setmana de juliol de 2008, ara fa exactament tres anys, es va iniciar la campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural", per tal de mobilitzar l’opinió pública i les persones i institucions responsables, a fi d'evitar la construcció d’un hotel en el cor del parc natural de la Font Roja.

Al llarg d’aquestos tres anys han estat molt nombroses les activitats de tot tipus dutes a terme per la nostra assemblea, amb una important participació de persones i entitats, i que han tingut un reflex constant en tots els mitjans de comunicació, als quals aquesta Assemblea també vol agrair el seguiment constant de la campanya i la divulgació dels seus objectius, propostes i accions reivindicatives.

L’Assemblea, com no pot ser d’altra manera, valora molt positivament la implicació de la gent i el suport que sempre ha tingut en totes les activitats que ha proposat amb l’objectiu únic de demostrar la inviabilitat econòmica, ecològica i social del projecte d'hotel, inicialment promogut en solitari per l’antic Govern Municipal del Partit Popular d’Alcoi i, després del primer estrepitós fracàs, recolzat a correcuita per la Diputació d’Alacant.

Els membres de la nostra Assemblea pensem que, una volta més, la participació ciutadana i, sobretot, la seua mobilització i exigència, amb arguments i propostes alternatives clares i contundents, han estat claus per a evitar la realització d’un projecte que, sens cap mena de dubte, no interessava a una gran majoria de la gent, no portava cap benefici per a la Font Roja i haguera provocat impactes ambientals importants i irreversibles.

Per acabar, l’Assemblea vol felicitar-se i felicitar també totes les persones que han col·laborat amb l’aportació dels seus estudis i dels seus arguments, moltes voltes de forma anònima, en la consecució final d’un objectiu comú, coherent amb les característiques del medi.

A partir d’ara cal treballar per a la consolidació definitiva dels espais més pròxims al paratge de la Font Roja, com a un lloc d’ús públic i social, per a la realització d’activitats de baix impacte, que siguen prioritàries i compatibles amb la conservació dels valors naturals del Parc Natural i amb la seua divulgació educativa, i sostenibles en el temps i l’espai.

La nostra Assembla continuarà treballant per la consecució d'aquest nou objectiu i convidem a tots i totes a posar en comú les propostes elaborades en la propera reunió de setembre.

Assemblea de la Campanya
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural