Objectiu acomplit:
no es cons
truirà cap hotel al parc natural de la Font Roja!